Poslední rozloučení v krematoriu města Brna 20. července 2012:

9.00 Jiřinka Kazíková (1934) – Brno,

10.30 Michal Drška (1984) – Brno,

11.00 Karel Jelének (1942) – Omice,

11.30 Valburga Kyselá (1919) – Brno,

12.00 Jaroslava Jurková (1929) – Brno,

12.30 Růžena Tatíčková (1930) – Brno,

13.15 Oldřich Přibyl (1926) – Brno,

14.00 Julie Vodičková (1924) – Brno-Husovice,

15.30 Ing. Eva Buriánová (1936) – Brno,

17.00 Eva Vodáčková (1949) – Brno

Různé obřady 20. července 2012:

14.00 Vlasta Muchová (1924) – Brno, krem. rozl. kostel Brno-Husovice,

14.00 Josef Šmak (1929) – Brno, krem. rozl. OS ÚH Brno, Vídeňská ul.