Poslední rozloučení v krematoriu města Brna 29. srpna 2012:

11.00 prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc. (1934) – Brno

Různé obřady 29. srpna 2012:

11.00 Emanuel Fiala (1937) – Brno, rozl. OS ÚH Brno, pohřeb ÚH Brno,

14.00 Vlasta Brabcová (1950) – Brno, krem. rozl. v obř. síni Concordia v Rajhradě