Úterý 5. března

Poslední rozloučení v krematoriu města Brna, Jihlavská 1:

11.00 Stanislav Večeřa (1940) – Brno,

11.45 Jiřina Sáblíková (1947) – Brno,

12.30 Františka Melkesová (1922) – Brno,

13.15 Jaroslav Rosenberg (1922) – Brno,

14.45 Květuše Pernicová (1929) – Brno


Středa 6. března

Poslední rozloučení v krematoriu města Brna, Jihlavská 1:

11.00 PhDr. Hana Příleská (1932) – Brno,

11.45 Ing. Julius Severa (1924) – Brno,

12.30 Roman Pexa (1969) – Brno,

13.15 Mgr. Pavlína Králová (1974) – Těšany,

14.00 Jan Prchal (1949) – Brno


Čtvrtek 7. března

Poslední rozloučení v krematoriu města Brna, Jihlavská 1:

9.30 Jiřina Štěrbová (1932) – Brno,

10.15 Hedvika Špačková (1928) – Brno,

11.00 Maria Doležalová (1927) – Znojmo,

12.30 Ing. Miloslav Řezník (1945) – Brno,

15.30 Iveta Manová (1966) – Brno


Pátek 8. března

Poslední rozloučení v krematoriu města Brna, Jihlavská 1:

8.45 Mojmír Boček (1939) – Kuřim,

12.30 Jarmila Sedláčková (1940) – Brno,

13.15 Alena Myslivečková (1957) – Brno,

14.00 Jarmila Mrkvicová (1948) – Ostrovačice,

14.45 Antonín Malec (1939) – Brno,

16.15 Jarmila Peloušková (1957) – Židlochovice

Poslední rozloučení ve spodní síni Ústředního hřbitova Brno, Vídeňská 96:

11.00 Mgr. Zdenek Drnovský (1942)