Poslední rozloučení v krematoriu města Brna 7. ledna 2013:

13.15 Josef Caha (1945) – Pohořelice,

15.30 PhDr. Josef Hladký (1927) – Brno,

16.15 PhDr. et RNDr. Miloš Drápal, CSc. (1926) – Brno