Pátek 10. července

Poslední rozloučení v krematoriu města Brna, Jihlavská 1:

8.45 Zdeněk David (1949) - Brno

10.15 Doc. PhDr. Otto Čačka (1943) - Brno-střed

11.00 Marie Vachová (1931) - Brno

13.15 Věra Suchánková (1952) - Brno

14.45 Ivan Zdražil (1949) - Brno

15.30 Žofie Karthoferová (1932) - Brno

16.15 Karel Fux (1938) - Brno

Pondělí 13. července

Poslední rozloučení v krematoriu města Brna, Jihlavská 1:

11.45 Radvan Drtil (1944) - Jedovnice

15.30 Zdeněk Sedlák (1941) - Brno

16.15 Jaroslav Drla (1932) - Želešice

Poslední rozloučení v Malé obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská 1:

9.45 Jaroslav Ambrož (1936) - Brno

Úterý 14. července

Poslední rozloučení v krematoriu města Brna, Jihlavská 1:

14.00 Květoslava Lehoťanová (1939) - Brno

15.30 Ludmila Moserová (1948) - Bílovice