Čtvrtek 17. prosince

Poslední rozloučení v krematoriu města Brna, Jihlavská 1:

8.45 Ing. Marek Vít (1946) - Brno

12.30 Eduard Novotný (1950) - Brno

14.45 Alena Ševečková (1936) - Brno

Poslední rozloučení v kostele sv. Augustina, náměstí Míru, Brno:

15.00 Marta Procházková (1943) - Brno

Pátek 18. prosince

Poslední rozloučení v krematoriu města Brna, Jihlavská 1:

8.45 Edita Ocelová (1936) - Brno

12.30 Lukáš Miklenda (1991) - Brno

Poslední rozloučení v obřadní síni Ústředního hřbitova, Brno:

11.00 Marie Rozsívalová (1936) - Brno

Pondělí 21. prosince

Poslední rozloučení v krematoriu města Brna, Jihlavská 1:

11.45 Oldřich Nehyba (1941) - Brno

14.00 Ludmila Pavlíková (1933) - Brno

Poslední rozloučení v obřadní síni Ústředního hřbitova, Brno:

12.00 MgA. Igor Šefr (1961) - Brno