Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna, Jihlavská ul., 1. června 2007:

8.30 Ludmila Fabešová (1925) – Brno,

9.00 Stanislav Vaňáček (1930) – Ochoz u Brna,

9.30 Ctibor Pečinka (1923) – Brno,

11.00 Jaroslav Drmela (1941) – Brno,

11.30 Jaroslava Kuchařová (1939) – Brno,

12.00 František Měšťánek (1924) – Hostěrádky-Rešov,

12.30 Viktorie Holíková (1918) – Brno,

13.15 Zdeňka Hebká (1930) – Brno,

14.00 Jan Páviš (1925) – Vlasatice,

14.45 Miloslav Gryc (1926) – Brno,

15.30 Jana Jánská (1920) – Brno,

16.15 Jaroslav Novák (1934) – Brno,

17.00 Ladislav Benhart (1948) – Neslovice

Různé obřady 1. června 2007:

9.30. Jozef Smějsík (1931) – Brno, krem. rozl. vobř. síni Concordia vRajhradě,

14.00 Jiřina Petrůjová (1919) – Brno, rozl. kostel Židenice