Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna 5. dubna 2011:

10.30 Anna Nováčková (1931) – Brno,

11.00 Zdeňka Bušinová (1923) – Brno,

12.00 Alois Studený (1931) – Brno,

14.45 MUDr. Petr Týnovský (1925) – Slavkov u Brna

Různé obřady 5. dubna 2011:

14.00 Josef Olejníček (1914) – Brno, rozl. Chrám Spasitele, Karáskovo nám. 10, Brno, pohřeb hřbitov Židenice