Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna 12. dubna 2010:

9.30 Jarmila Klementová (1926) – Brno,

11.30 Jiří Čížek (1945) – Pohořelice,

12.00 Ing. Stanislav Pazdera (1924) – Brno,

12.30 Bohuslav Rašovský (1952) – Brno,

14.45 Marie Svobodová (1928) – Brno,

15.30 Jarmila Pernicová (1932) – Lipůvka,

16.15 Miloslav Král (1946) – Brno,

17.00 Vlastimil Koťan (1931) – Brno

Různé obřady 12. dubna 2010:

11.00 Antonín Štětkař (1943) – Brno, rozl. OS ÚH Brno,

11.00 Josef Dvořák (1925) - Brno, rozl. kostel Tuřany, pohřeb hřbitov Tuřany