Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna, Jihlavská ul. 1, 13. března 2009:

8.30 Anna Fejfušová (1922) – Brno,

9.00 Josef Pagáč (1957) – Brno-Slatina,

10.00 Josef Pochop (1935) – Kníničky,

11.30 Libuše Poková (1935) – Brno,

12.00 Žofie Dúbravková (1942) – Hrušky,

13.15 Anna Uhlířová (1917) – Brno,

14.00 Václav Horák (1948) – Brno,

14.45 Josef Esender (1930) – Žatčany,

15.30 Jaroslava Bezděková (1940) – Brno,

16.15 Miloslav Peřina (1930) – Bílovice n/Svit.,

17.00 Josef Kománešk (1924) – Brno

Různé obřady 13. března 2009:

13.00 MUDr. Heřma Kalábová (1930) – Brno, rozl. kostel sv. Jakub,

14.00 Božena Kopecká (1922) – Brno, krem. rozl. vkostele vBrně-Líšni,

15.00 Milada Šilberská (1920) – Lysice, rozl. kostel Lysice