Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna, Jihlavská ul. 1, 19. prosince 2008:

8.30 Kateřina Sedláčková (1960) – Brno,

9.00 Pavel Ryšavý (1951) – Brno,

9.30 Zdeněk Jemelka (1927) – Brno,

10.00 PaedDr. Marie Pleská (1917) – Brno,

11.30 Zdeňka Zemánková (1930) – Brno,

12.00 Zdeňka Nováková (1927) – Brno,

12.30 Emilie Fuksová (1924) – Brno,

13.15 Mgr. Miloš Fedaš (1953) Praha 6,

14.00 Anežka Šebelová (1922) – Slavkov u Brna,

14.45 Bohuslav Matula (1921) – Brno,

15.30 Ing. arch. Josef Luc (1921) – Brno,

16.15 Ing. Věra Hrbková (1939) – Brno

Různé obřady 19. prosince 2008:

14.00 Jaromíra Slavatová (1916) – Brno, roz. OS ÚH Brno, Vídeňská ul.