Poslední rozloučení vkrematoriu města Brna, Jihlavská ul., 26. září 2007:

11.30 Miroslav Chlubný (1945) –Brno,

12.00 Karel Gavenda (1932) – Brno,

12.30 Vlasta Čmejrková (1912) – Brno,

14.00 Marie Vystavělová (1919) – Brno,

14.45 (1935) František Šlimar (1935) – Brno

Různé obřady 26. září 2007:

13.00 Milada Bachmanová (1910) – Brno, rozl. kostel Kr. Pole