Pozoruhodný objev středověkého předměstí odkryla výstavba bytového komplexu Pekárenský dvůr, za kterou stojí developerská a investiční společnost Domoplan.

Na staveništi se našly předměty z různých historických období. Poukazují na osídlení oblasti různými kulturami od neolitu až po moderní dobu. „Vzácný je objev neolitické kultury s lineární keramikou. Dokládá ji krom různých tvarů malované keramiky i nález rozsáhlého sídliště s pozůstatky velkých kolových domů a zbytky pecí s jámami. Pece se tak často nenachází,“ informoval brněnský archeolog Michal Bučo.

Dalším vzácným odkrytým předmětem je nátepní kamenná destička s dírkami. „Váže se k období eneolitu. Původně patřila kočovníkům z Pyrenejského poloostrova. Připevňovala se na levé předloktí, aby chránila tepny lučištníků při střelbě,“ popsal Bučo.

Archeologové také odhalili studnu, pozůstatky polozemnice, opláštění pece a malé ohniště s kolovými jamkami. Tyto objekty odkazují na mladší dobu bronzovou. Nalezené jímky, sklípek se souborem reliéfních kamnových kachlů a jiné technologické objekty se váží k novověkému osídlení.

Záchranný archeologický výzkum probíhal v několika etapách. Řídil se postupem zemních prací souvisejících s výstavbou Pekárenského dvora. "Nálezy jsou důkazem toho, že to na tomto místě v minulosti žilo. Výstavbou nové moderní rezidenční čtvrti chceme této lokalitě vrátit původní obytnou funkci a vdechnout jí nový život," řekl projektový manažer Domoplanu Pavel Zobač.