V přípravné části už silničáři odstranili všechny sítě, svodidla a frézování. V aktuální první fázi odstraní pracovníci všechny nosníky prvního pole. „Následovat bude demolice a snesení nosníků druhého pole za pomoci jeřábu, který nosníky nad řekou přemístí na břeh. Tam je stavbaři hydraulickými nůžkami rozeberou," zmínila Trubelíková.

Demolice nosníků třetího pole, které se nenachází nad řekou, bude obdobná jako první fáze. Silničáři budou také průběžně odvážet sutiny. „Od 7. května je doprava ve směru do Husovického tunelu převedená na mostní provizorium, provoz v Provazníkově ulici funguje v režimu 2+2. Tento stav bude v tomto i v příštím roce," nastínila Trubelíková.

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic stále žádají řidiče o dodržování dopravního značení v Provazníkově, které omezuje rychlost přejíždění po mostním provizoriu na dvacet kilometrů v hodině a maximální tonáž na dvaadvacet tun. „Při nerespektování opatření se tvoří nadměrný hluk a dochází ke škodám na provizorní konstrukci. Oprava a uzavírka provizoria by znamenala komplikace pro průběh stavby i pro řidiče, protože by se vytvářely dlouhé kolony," uvedla mluvčí státních silničářů.

Demolice starého a stavba nového mostu je součástí stavby velkého městského okruhu Tomkovo náměstí. Součástí jsou dvě mimoúrovňové křižovatky, šest mostů a šest protihlukových stěn. Stavba má přispět ke zvýšení bezpečnosti a větší plynulosti dopravy.