Pražský Městský soud žalobu zrušil a vrátil věc ministerstvu kultury k dalšímu řízení. V tom se ale ministerstvo musí řídit rozhodnutím soudu. „Soud se přiklonil k názoru, že rozhodující při posouzení, zda takzvaně opožděně zapsané kulturní památky jsou či nejsou kulturními památkami, je rozhodnutí Odboru kultury Národního výboru města Brna o zápisu památky ze čtrnáctého prosince 1987, tedy včas. Nikoliv až faktický úkon nějakého zaměstnance Národního památkového ústavu ze sedmého února 1989," uvedl náměstek brněnského primátora Matěj Hollan.

Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné.