Lékaři využijí v provizorním špitále speciální zjednodušenou zdravotnickou dokumentaci. Ta umožní snadnou komunikaci se stovkami pacientů.

První infikované začne nemocnice přijímat pouze v případě naplnění lůžkových kapacit ve všech zdravotnických zařízeních v České republice. Provizorní špitál tak může sloužit nejen pro potřeby nakažených Brňanů, ale i dalším infikovaným. "Chceme mít rezervu pro pacienty, kteří nedostanou šanci ležet v jiném zdravotnickém zařízení. Ještě před pár dny to vypadalo, že budeme záložní špitál skutečně potřebovat a že jej využijeme, nyní se situace díky vládním opatřením začíná zlepšovat. Číslo hospitalizovaných pacientů momentálně stagnuje, jsme však připraveni na jakoukoliv situaci," sdělil náměstek Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka.

Na standardním oddělení leží v brněnské fakultní nemocnici aktuálně 173 pacientů. Dalších 42 je na jednotce intenzivní péče. V současné době jsou lůžka pro nakažené pacienty zaplněné zhruba z poloviny. Tamější standardní oddělení se v případě nouze rozšíří na maximální kapacitu 320 míst, jednotka intenzivní péče na 60 lůžek. "Rezervy vytváříme podle aktuálních potřeb. V záloze si vždy necháváme dvacet až třicet lůžek a když se naplní, vytváříme další," zmínila mluvčí brněnské fakultní nemocnice Veronika Plachá.

V záložní nemocnici budou primárně hospitalizováni nakažení, kteří již mají část rekonvalescence za sebou v jiném zdravotnickém zařízení, jejich stav bude stabilní a nebudou vyžadovat připojení na kyslík. Jejich ošetřující lékaři následně vyplní žádost, kterou odešlou do brněnské fakultní nemocnice. "Naši zdravotníci pak zhodnotí, zda jsou pacienti na základě zaslaných informací schopni v provizorním zařízení pobývat. Potřebujeme znát jejich přidružené choroby a léky, které užívají," doplnil náměstek fakultní nemocnice Ludka. Pacient se poté podrobí vstupnímu vyšetření. Lékař provede příjem ve zkrácené podobě, sestry pak infikovaného uloží na lůžko.

Dvanáctihodinové směny

O nakažené se ve špitále postará Emergency Medical Team z brněnské fakultní nemocnice. S péčí pomůže dohromady šest lékařů a osmnáct sester z celé fakultní nemocnice. "Na každém oddělení tak budou chybět maximálně dva lidé. Tímto neoslabíme naše mateřské pracoviště a zároveň budeme schopni organizovaně poskytnout zdravotní péči," vysvětlil vedoucí týmu Milan Krtička. Po dvanáctihodinových směnách se vystřídají vždy dva lékaři, šest zdravotních sester, tři kliničtí farmaceuti, čtyři medici a dvacet dobrovolníků.

Zdravotnický personál bude disponovat speciální zaškrtávací dokumentací v anglickém jazyce, která je oproti klasické mnohem rychlejší. Při vizitě tak lékaři každému pacientovi věnují zhruba tři minuty. Pomoc dobrovolníků bude spočívat především v ošetřovatelské péči zahrnující pomoc s hygienou nebo jídlem. "Sám o sobě by tým veškerou péči poskytnou nedokázal, máme proto domluvených domluvených dvacet dobrovolníků. Všechny tyto pracovníky proškolil Český červený kříž v osmihodinovém kurzu, takže mají potřebné minimální základy," poznamenal vedoucí týmu lékařů Milan Krtička.

Svou pomoc nabídla mezi jinými i operační sestra z brněnské fakultní nemocnice Marcela Daňková. Do zdravotnického týmu se přihlásila dobrovolně. "Myslím si, že je naprosto přirozené zachovat se v současné situaci podobným způsobem. Jestli pracuji v provizorním špitále nebo někde jinde je ve výsledku jedno, pomoc pacientům je vždy stejná," uvedla žena. Pracovat většinu směny ve speciálním ochranném obleku je však podle ní velmi náročné. "U kostních operací musíme mít navíc ještě rentgenový plášť. V takovém horku se pak dlouho vydržet nedá," dodala Daňková.

Případnou psychologickou pomoc poskytnou nemocným proškolení jihomoravští policisté. Nemocným tak pomůžou se zvládáním psychické nepohody v důsledku hospitalizace a pobytu v atypickém prostředí. "Kolegové budou působit přímo v prostorách záložního zařízení a pomůžou pacientům s nadměrnou mírou stresu a napětí. Tímto způsobem chceme šetřit síly zaměstnanců fakultní nemocnice, jejíž personál je v současné době velmi vytížený," řekl při otevření záložní nemocnice ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil.

Projekt výstavby záložního špitálu navrhli představitelé Brna poprvé již při první vlně pandemie. Oproti původnímu plánu jsou největší změnou především moderní lůžka, která pacientům díky elektrické polohovatelnosti poskytnou větší komfort. Do projektu investovali zástupci města bezmála dva miliony korun. "Nejdříve jsme mysleli, že postavíme nemocnici pouze pro případ, aby lidé nemuseli ležet na nemocničních chodbách či v ulicích. Nyní se jedná o zařízení se všemi parametry potřebnými pro fungování každé jiné nemocnice," podotkla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

TEREZIE SEKÁČOVÁ