Původně se projekt zaměřoval na rodiče pacientů se vzácným onemocněním. Postupně však začínají převažovat případy klientů s předčasně narozenými dětmi nebo jinými komplikacemi souvisejícími s porodem.

Poradenské centrum poskytuje vedle psychologické pomoci také rady pro praktické zvládnutí péče o dítě a zvýšení kvality života. „Myšlenka projektu vznikla ze zkušeností rodičů v podobných situacích. Téměř všichni zpětně mluvili o nedostatku podpory a vedení na začátku životních změn, které nemoc dítěte nevyhnutelně přináší," dodává Rygalová.

O existenci Centra provázení v Praze se dozvěděla z médií, později se podílela na vzniku pobočky v Brně. V ní se nyní pravidelně věnuje patnácti případům. Při práci s klienty čerpá ze svých zkušeností. „Vystudovala jsem speciální pedagogiku s velmi širokým oborovým zaměřením. Co se týká praktických sociálních a materiálních záležitostí, mohu pomáhat díky vlastním zkušenostem. Mám v pěstounské péči holčičku s kombinovaným postižením. Takže to, čím jsem procházela, mohu předat dál a pomoct dalším rodičům," popisuje.

Motivací k této psychicky náročné práci je podle Rygalové hlavně touha provést rodiče náročným obdobím. Ani doma si neodpočine. „Nejde se úplně oprostit od těžkých rodinných osudů. Ale kvůli péči o Míšu, která potřebuje mou plnou pozornost, mi nezbývá moc prostoru na to, abych se svou prací zabývala do hloubky i v soukromí," poznamenává.

DANIEL HRBOLKA