Vědci si stále nejsou jisti, co je příčinou Alzheimerovy choroby. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik této nemoci je věk. Většina pacientů je starších pětašedesáti let. "V některých případech může choroba postihnout i mladší ročníky. Zpravidla to souvisí s výskytem nemoci v rodině. Počet nemocných v republice za posledních pět let vzrostl téměř o jedenáct tisíc. Nemocí trpí více ženy než muži," uvedl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň.

Nástup nemoci je pomalý. Nemocný má nejprve problém s dorozumíváním, zhoršuje se mu krátkodobá paměť, je dezorientovaný v čase. Rychlost, s jakou Alzheimerova nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. "Postupně se prohlubují změny osobnosti, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích nemoci už postižený vůbec není schopen se sám o sebe postarat, často je upoután na lůžko," doplnil Sršeň.