Vedení městské části proto kontaktovalo dvě stavební firmy, které se problematikou statiky bytových domů dlouhodobě zabývají. „Požádali jsme je o rešerši podkladů ke staticky narušenému domu, hlavní otázkou bylo, zda je možné jej opravit či nikoliv. Dle jejich názoru je nakonec možné dům sanovat,“ sdělil Deníku židenický starosta Petr Kunc.

Na základě přepočtu nákladů se současně ukázalo, že by ozdravění a následná modernizace domu mohly vyjít až třikrát levněji. Zatímco v případě obnovy by se vynaložená částka pohybovala kolem devadesáti milionů korun, u výstavby nového domu by městská část musela vynaložit milionů bezmála tři sta. „Posudek jsme nyní předali statikovi,“ pokračoval Kunc.

Špatný technický stav bytového domu v židenické ulici Krásného nutí tamní obyvatele k postupnému stěhování. Do jara místo opustí šestatřicet rodin.
Židenický panelák se propadá, desítky rodin musejí z domu

Příčinou dlouhotrvajících problémů je teplovodní kanál nacházející se přímo pod domem. Ten navíc protékal, proto se stavba postupně propadala do svahu. „Od utěsnění jsou praskliny výrazně menší. Chystáme revizi kanalizace a vodovodu, tlakové zkoušky a případnou opravu tak, aby dále nedocházelo k pronikání vod do podloží objektu. Pokud vše půjde dle předpokladů, pak by se v návaznosti na práce na statickém zajištění mohla začít připravovat modernizace celého domu,“ dodal Kunc.

Bytový dům v židenické Krásného ulici
Potíže se statikou řeší městská část již přes rok.
Kvůli špatné kanalizaci se dům propadá do svahu.
Podle původních plánů měl být dům srovnán se zemí.
Nyní existuje naděje na sanaci a jeho záchranu.

Aktuálně obývají dům poslední dvě rodiny, představitelé městské části jim výměnou za bydlení ve staticky narušené stavbě nabízejí bydlení v jiných lokalitách. „Pokud je zájemce jeden, bydlení mu přidělíme. V případě, že se hlásí více lidí, přecházíme k losování,“ uvedla dříve někdejší židenická radní pro bytovou politiku Iva Votavová. Jakmile se bytový dům stane neobydleným, poskytne jej městská část na určitou dobu k využití policejní zásahové jednotce. Po modernizace bude dům opět sloužit k bydlení.

Kvůli špatnému technickému stavu bytového domu se několik desítek židenických rodin musí přestěhovat.
Bydlení v propadajícím se domě v Brně: časté havárie, lidem neteče teplá voda

Kolem možného zachování se napříč sociálními sítěmi rozvířila diskuze, nový plán našel řadu podporovatelů i odpůrců. Demolicí by městská část přišla o čtyřicet bytů, v případě nové výstavby by naopak získala až osmdesát parkovacích míst podzemního parkoviště. „Panelák postavený na nezpevněném podloží jako je vápnitý jíl pochopitelně nemůže vydržet několik staletí, obzvlášť když se kousek odtamtud nachází svah dolů směrem k tramvajové trati,“ argumentoval například Martin Maník.