Urgentní příjem moderně vybaveného simulačního centra zažil v pondělí nebývalý nával. Zatímco zdravotníci vykládají pacienta ze sanitky, sestřičky již na figurínu v kritickém stavu čekají na příjmu. Od běžné situace je zákrok téměř k nerozeznání. „Hlavním přínosem centra je garantování podmínek, jaké by dřív studenti neměli. Tím, že zapojujeme všechny simulační výuky máme zajištěné, že se studenti naučí všechny potřebné zákroky,“ uvedl proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Petr Štourač.

Ve čtyřech unikátně vybavených patrech a dvou podzemních podlažích se studenti naučí chirurgické i ortopedické zákroky, vyzkouší si speciální kardiologické operace nebo vytrhnou zuby ve stomatologickém patře, které vyšlo na sto padesát milionů korun. „Některé simulátory jsou výkonné tím, že u nich nemusí být instruktor. Jsou dopředu naprogramované v počítači krok za krokem, studenti se tak naučí jednotlivé postupy. Systém pak vyhodnocuje jak dlouho se danému úkolu věnuje a co přesně udělal,“ vysvětlil například lékař Zdeněk Chovanec.

Na žabovřeském Makovského náměstí zavřeli inspektoři v pátek sklad supermarketu Billa.
Trus po hlodavcích a zápach: podívejte, co našli ve skladu supermarketu v Brně

Kompletně je simulační centrum rozprostřeno na osmi tisících metrech čtverečních, disponuje rovněž heliportem. Samozřejmostí jsou také standardní pokoje, přes dvě stovky vyučujících a víc než tisíc různých simulátorů. Za jeden den lze v komplexu při plné obsazenosti provést až sto šedesát fingovaných zákroků.

„Jako premiér mám radost, že v Česku vznikají excelentní pracoviště, která sklízejí uznání nejen v Evropě, ale i ve světě. Ještě více mne těší, když se na simulační centrum podívám očima emeritního rektora Masarykovy univerzity a člověka, který se v Brně narodil. Investice do vzdělávání jsou naprosto zásadní pro rozvoj naší společnosti. Jen díky nim se můžeme neustále posouvat dopředu,“ řekl při otevření centra premiér Petr Fiala.

Nejmodernější zařízení svého druhu v Evropě předčilo původní očekávání co do kvality i objemu. Za necelé dva roky fungování prostoupila simulační výuka takřka do všech ročníků napříč lékařskou fakultou. To pomohlo mimo jiné ve zlepšení hodnocení výuky jak studenty, tak vyučujícími. „V mých očích lékaře je nejpřínosnější, že naprosto přesně víme, čím naši studenti procházejí, jak jsou v tom dobří, a že jim dáváme pocit jistoty, že budou hned na začátku své lékařské praxe připraveni prakticky na všechny možné situace, které je v budoucnu mohou potkat,“ podotkl děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Martin Repko.

Simulační centrum v Brně

Základní kámen poklepalo vedení Masarykovy univerzity před čtyřmi lety.

Plány na otevření zhatila pandemie koronaviru, v komplexu se však již dva roky vyučuje.Za čtyři semestry se v simulačním centru vystřídalo víc než pět tisíc studentů.

Denně jsou budoucí lékaři ve spolupráci s vyučujícími schopni provést až sto šedesát fingovaných operací.

Budova disponuje čtyřmi nadzemními a dvěma podzemními patry, součástí je rovněž heliport.

V oblasti medicíny tak vyučující dokáží v simulačním komplexu připravit téměř jakoukoliv situaci. Pro nácvik komunikace a psychologických intervencí využívají dokonce herce, sami studenti se pak zároveň stávají lektory.

„Jsou obory, kde praktickou stránku dovedností nelze ničím nahradit, což přesně odpovídá poslání simulačního centra. S vybavením, kdy zde máme simulátory od novorozence až po věrně vypadajícího seniora, a s vynikajícími učiteli, kteří umí dotáhnout naši vizi do dokonalosti, přispíváme zásadním způsobem k výuce lékařství,“ pochlubil se proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Petr Štourač.

Ačkoliv je centrum vybavené nejmodernějším zařízením, které se používá při skutečných operacích, proměnu v opravdovou nemocnici nejspíš nelze očekávat. Chybí totiž lékařský kyslík, jenž je pro zákroky zásadní. „Často si neuvědomujeme, jak kvalitní zdravotnickou péči v Česku máme. Součástí je ale vždy kvalitní vzdělávání, bez něj nedokážeme vychovat dobré lékaře. To nejlepší, co bychom měli poskytovat, nejsou jen zařízení nejvyšší úrovně, ale týmová spolupráce,“ vyzdvihl děkan lékařské fakulty Martin Repko.

U simulačního centra však vize vedení fakulty i Masarykovy univerzity zdaleka nekončí. Hned opodál současného komplexu má za dva až čtyři roky vyrůst inovativní budova farmaceutické fakulty, kterou se k univerzitě povedlo po dlouhých šedesáti letech znovu připojit předloni. Umožnit má lepší propojení s fakultou sportovních studií a spolupráci s firmami ve farmaceutickém průmyslu.