Ke změně přistoupili zástupci resortu na základě námitek představitelů Brna, kde chybějící protipovodňová opatření zásadně brání rozvoji velké části města. „Zhruba před rokem a půl změnili krajští úředníci přístup v posuzování odvolání proti kladným stanoviskům vodoprávního úřadu. Způsobili tak fakticky stavební uzávěru ve třetině Brna. Zablokovali tím možnost zrekonstruovat svůj dům tisícům majitelům nemovitostí,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Mezistanice lanovky Riviéra u Bauerovy ulice.
Lanovka ke kampusu v Brně: o další krok blíž, stavba může začít už příští rok

Úprava podmínek pomůže právě drobným majitelům nemovitostí v záplavových oblastech. „Dosud nešlo povolit ani vestavbu do rodinného domu. Změna umožňuje lidem starat se o svůj majetek a rozvíjet ho. Mohou třeba dům zvednout o patro, pokud to povoluje územní plán,“ přiblížil Martin Diviš z Asociace brněnských architektů a stavitelů.

Výrazně se změna dotkne také třeba Starého Brna, kde je řada proluk a starých domů, které čekají na nové využití. „Už dosloužily své původní funkci. Leží v zastavěném území, je potřeba je zbourat a postavit nové, takže už tam něco stojí, nezhoršují se rozvojové podmínky území. Pouze tam umístí novou budovu,“ vysvětlila Hana Vyplelová ze společnosti Imos Development.

Pomůže i developerům

Nová metodika je pomocí také pro developery, kteří chystají velké projekty v záplavových územích. Umožňuje jim vybudovat technickou infrastrukturu, jako jsou inženýrské sítě nebo silnice. „Novou výstavbu v plochách středního a vysokého ohrožení mohou úředníci povolit pouze s uplatněním odkládacích podmínek,“ poznamenala za ministerstvo životního prostředí Dominika Pospíšilová.

V praxi tento postup znamená, že do výstavby bytů se mohou investoři pustit až poté, co u blízké řeky vzniknou protipovodňová opatření. Jedná se třeba o areál Nové Zbrojovky v Židenicích nebo jiná místa okolo Svitavy, například v Černovicích.

Brněnský ústřední hřbitov
Hlavní vstup na Ústřední hřbitov v Brně i s okolím oživí soutěž architektů

Nejdřív postaví zástupci města ochranu proti velké vodě u Svratky v tříkilometrovém úseku od koupaliště Riviéra až po Uhelnou ulici. „Díky protipovodňovým opatřením se v daném úseku uvolní území pro další rozvoj, jehož využití dosud limitovala záplavová zóna Svratky," zmínila mluvčí kanceláře městského architekta Jana Běhalová. Práce tam začnou na jaře, nyní se hledá zhotovitel projektu.

Právě pracovníci kanceláře mají od loňského podzimu projektovou přípravu protipovodňových opatření u řek na starosti. Připravují i navazující úsek po proudu Svratky. „Na tamní etapy devět až jedenáct v okolí plánované Jižní čtvrti už máme vysoutěženého projektanta. Dále pracujeme na dalších projektech včetně Nové Zbrojovky," sdělil Hladík.

Úprava podmínek pro výstavbu u řek

Kvůli chybějícím protipovodňovým opatřením byl fakticky zastavený rozvoj na třetině území Brna, protože krajští úředníci nepovolovali úpravy objektů v záplavových oblastech.

Po změně mohou úředníci majitelům nemovitostí povolit údržby, nástavby nebo stavební úpravy.

Pomůže také zastavění proluk třeba ve Starém Brně.

U nové výstavby povoluje investorům vybudovat infrastrukturu, do budov se mohou pustit až po vzniku protipovodňových opatření.