Půl kilometru dlouhou estakádu bude tvořit čtyřicet polí a sedmatřicet mostních pilířů. „Stavba estakády bude hotová v roce 2024," zmínila Trubelíková.

Půl kilometru dlouhá estakáda začíná v Rokytově ulici. „Překlene Kulkovu ulici, maloměřické nádraží, Karlovu ulici a v Provazníkově ulici naváže na další část této stavby u Tomkova náměstí," nastínila mluvčí státních silničářů.

Ve čtvrtek krátce po půlnoci dělníci zahájili betonování 12. pole mostovky estakády na stavbě velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova.
Pokrok u stavby VMO Tomkovo náměstí v Brně: seřizují čidla, začne měření naostro

Při stavbě velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova vzniknou dvě mimoúrovňové křižovatky, šest mostů a šest protihlukových stěn. Stavba má přispět ke zvýšení bezpečnosti a větší plynulosti dopravy v této části města. O náklady ve výši zhruba 2,4 miliardy korun se dělí Ředitelství silnic a dálnic s Brnem. Stavba obou částí okruhu má skončit v roce 2024.

Řidiči nyní projíždějí u Tomkova náměstí po provizorním mostě, kde je povolená rychlost pouze dvacet kilometrů v hodině. Brzy tam začne měření rychlosti, protože tamní obyvatelé se stěžují při překračování povoleného limitu na hluk.

Provoz tam funguje v režimu dvou pruhů v každém pruhu. Tento stav potrvá tento i příští rok.