Úkolem správce bude starost o kompletní zajištění inženýrské činnosti a projektového řízení stavby. „Výběr správce stavby probíhá prakticky souběžně s vyhodnocením nabídek na zhotovitele multifunkční haly. Je tedy logické, že menší a jednodušší zakázka je ukončena dříve. Zároveň to poskytuje jistotu, že poté, co zhotovitele vybereme, nenastanou další zbytečné prodlevy a hala, která má Brňanům nabídnout špičkové kulturní a sportovní akce, za nimiž teď musí jezdit do Prahy nebo třeba do Vídně, se bude moci začít co nejrychleji stavět,“ uvedla ve středu brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Veřejnou zakázku zadalo město ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi, Teplárnami Brno a městskou firmou Arena Brno. Městští radní ve středu současně doporučili zastupitelstvu schválení peněžního vkladu Areně Brno, konkrétně ve výši dvacet milionů korun. „Vklad bude možný až po vydání rozhodnutí Evropské komise o tom, že podpora, která má být této městské firmě v souvislosti s projektem výstavby multifunkční haly poskytnuta, je slučitelná s vnitřním trhem nebo nepředstavuje veřejnou podporu,“ dodala Vaňková.

Ilustrační foto
Kolo i auto: policisté na Brněnsku zjišťují, co vše má cizinec na svědomí