Řidiči čekající v kolonách před dopravním omezením, kvůli němuž mohli následně jet pouze po polovině silnice. V uzavřené části vozovky pak prakticky pusto a prázdno, protože tam dělníci nepracovali. Takový byl přes dva měsíce obrázek na frekventované silnici v brněnských ulicích Bauerova a Poříčí podél řeky Svratky. I když část omezení vytvořených kvůli výstavbě protipovodňových opatření silničáři nedávno odstranili, zácpy se tam v menším měřítku kvůli zúžení tvoří dál. Veškeré omezující značky z místa ale zmizet nemohou.

Pozdní sondy

Na komplikace přišel zhotovitel stavby až poté, co řidiči začali jezdit pouze po polovině vozovky. „Po osazení dočasného dopravního značení jsme sondami ověřili skutečné polohy inženýrských sítí. Jejich faktická poloha neodpovídala historickým záznamům promítnutým v projektové dokumentaci. Zjistili jsme kolize například s páteřním vodovodem a kanalizací," vysvětlila mluvčí firmy OHLA ŽS, která má opravy provádět, Iva Šašinková. Spolu se společnostmi Hochtief a Firesta Fišer tvoří sdružení, které má stavbu za 1,3 miliardy korun bez daně na starosti.

Zástupci firem teď ve spolupráci s představiteli Brna a projektantem hledají nové technické řešení. „Takto rozsáhlá komplexní stavba se nachází v širším historickém centru ve velmi sevřené zástavbě a jako celek je i díky těmto okrajovým podmínkám mimořádně složitá jak na výstavbu, tak na přípravu projektu a tvorbu projektových podkladů," upozornila Šašinková.

Podle městského radního pro investice Davida Grunda se podobné komplikace objevují na všech stavbách. „Řešili jsme to třeba při projektu Tramvaj Plotní v ulici Dornych, kde byly inženýrské sítě o dva metry vedle, než měly být. Jejich historické zakreslení často není v souladu s reálným stavem, který pak neodpovídá podkladům. Jako v případě projektu protipovodňových opatření," prohlásil Grund.

I přes zastavení prací kvůli zjištěnému rozporu mezi papíry a reálným vedením inženýrských sítí zůstalo omezení v Bauerově a Poříčí jistou dobu ve stejném rozsahu. I nadále se tam proto tvořily silné kolony. V nich se několikrát zdržel třeba Brňan Pavel Sýkora. „Když jsem pak místem projížděl, pokaždé tam nikdo nepracoval, což mi přišlo vzhledem k tomuto místu dost zvláštní. Čekal bych spíš co největší pracovní aktivitu. Ideálně od rána do večera, protože je to v jižnější části města hlavní průtah ze západu na východu," řekl Brňan.

Omezení bude trvat

Na konci dubna se pak řidiči dočkali odstranění omezení v navazující části silnice směrem do Bauerovy, kompletní odstranění i na Poříčí ale očekávat nemohou. Jedná se totiž o staveniště. „V místě omezení aktuálně pracujeme na přeložkách plynovodu. Na Poříčí pokračujeme s přeložkami kabelů, veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů," naznačila Šašinková.

Momentálně řidiči po Poříčí projíždí jedním pruhem v každém směru. Zúžená část je mezi někdejší halou Rondo a Rybářskou ulicí.

Komplikace u řeky Svratky
Nastaly u výstavby protipovodňových opatření podél řeky Svratky, v brněnských ulicích Bauerova a Poříčí.
Stavbaři je zjistili poté, co značky omezily průjezd na vytížené silnici na polovinu.
Inženýrské sítě vedou jinudy, než ukazovaly historické záznamy promítnuté do papírů k projektu.
Situaci řeší zhotovitel, projektant a zástupci města.
Řešení bude asi v řádu týdnů.

Omezení se v plném rozsahu může obnovit až poté, co bude hotové a odsouhlasené nové technické řešení. Navrácení úplného zúžení je nutné před začátkem prací na pilotové stěně, které jsou momentálně přerušené.

Podle radního Grunda je vyřešení nynější patové situace otázkou několika týdnů. „Čekáme, až nám dají do ruky nové řešení. Od něho se pak bude odvíjet plán organizace výstavby a harmonogram prací, které domluvíme se zhotovitelem," nastínil.

I přes komplikaci prozatím podle představitelů města platí říjen příštího roku jako mezník, kdy má být celý projekt ochrany proti velké vodě v pětikilometrovém úseku řeky mezi koupalištěm Riviéra a mostem u Uhelné ulice hotový. „V tuto chvíli neevidujeme žádné zpoždění oproti plánovanému termínu dokončení. V aktualizovaném harmonogramu od zhotovitele není zatím změna," ujistila Anna Dudková z tiskového střediska magistrátu.