„Je osmdesát metrů hluboká a vodou z ní už zaléváme jak hřiště, tak i volejbalové kurty, které jsme dosud museli kropit pitnou vodou. Z nové studny napouštíme i nádrž,“ uvedl starosta obce Aleš Ryšánek.

Za vrt a stavbu studny obec zaplatila asi sto osmdesát tisíc korun.