Podle primátorky Markéty Vaňkové je možnost obrátit se na konkrétního člověka mnohem osobnější než anonymní odkaz na podatelnu. "Chceme dát lidem možnost blíže poznat, kdo se stará o ulici, v níž žijí," nastínila Vaňková.

Každý strážník se pohybuje v jemu svěřené lokalitě. Zájemci se na něj mohou obrátit tak, že do vyhledávače na webových stránkách brněnské policie zadají konkrétní ulici nebo kliknou na místo na speciální mapě. "Všichni strážníci mají na webu uvedené jméno. Většina také souhlasila se zveřejněním své fotografie," uvedl ředitel Městské policie v Brně Luboš Oprchal.

Projekt v Brně fungoval už v minulosti. Loni ale musel být přerušen kvůli evropskému nařízení o ochraně osobních údajů. Obnovili jej na podnět vedení města.

PATRIK ŠVEC