V lokalitě je nutné modernizovat inženýrské sítě. „Musí se demontovat staré plynovodní, vodovodní a parovodní potrubí a začít s výstavbou nových. Do konce letošního roku se bude pracovat na výstavbě sítí ve spolupráci se společností EON, která bude provádět přeložku vysokého napětí z mostu na vedlejší energolávku," řekl stavbyvedoucí společnosti Firesta Fišer Miloš Raab.

V brněnské Zábrdovické ulici už odstraňují tramvajové koleje.

Na most se dělníci vrátí v dubnu právě po úpravách inženýrských sítí. „Dokončení mostu plánujeme na konec září příštího roku. Po celou dobu stavby bude průchod přes staveniště možný,“ ujistil Raab.