Opisoval jste někdy?
Když jsem se učil psát, tak určitě. Jinak ale ne.

Tomáš Foltýnek• Narodil se 19. listopadu 1979 v Brně.
• Studoval na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. V doktorském studiu pokračoval na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity.
• Nyní se věnuje detekci plagiátorství a akademické etice.
• Je ženatý, má dvě děti. Ve volném čase jezdí na kole, běhá, plave, dřív vedl skauty. Rád chodí po horách.


Jde nějak obecně definovat plagiátorství?
Člověk se jej dopouští tím, že přebírá texty, myšlenky nebo materiály od jiných autorů a neuvede původní zdroj. Není přitom rozhodující procento shody s jinou prací. I jedna věta nebo dvě slova mohou být plagiátem.

Dá se říct, jaké formy plagiátorství se studenti nejčastěji dopouštějí?
Základní rozdělení je na úmyslné a neúmyslné. Úmyslné většinou vzniká tak, že studenti nestíhají, stáhnou si proto materiály, zkopírují je a záměrně neuvedou zdroj. Plagiát mohou i zamaskovat či parafrázovat. To je odhalitelné obtížněji, ale zjistit se to dá. Častější je plagiátorství neúmyslné, kdy student najde text, který se mu do práce hodí, uloží si ho a pracuje s ním. Později zapomene, kde ho vzal, nebo ho zapomene citovat.

Ilustrační foto.
V extrémních vedrech kolabují v bytech. Záchrana přichází přes okno nebo balkon

Jak se pak neúmyslné plagiátorství posuzuje?
Vždy je třeba zvážit rozsah a úmysl. Pokud by pochybení v závěrečné práci bylo malého rozsahu, je možné strhnout body nebo zhoršit známku. Většinou to ale není důvod pro úplné zamítnutí práce.

Jak velká část studentů se o opisování pokouší?

Uvedu příklad za Mendelovu univerzitu. Máme řádově tisíce absolventů ročně. Plagiáty, které se nakonec řeší před disciplinární komisí, odhalíme v jednotkách případů. Pak je samozřejmě víc těch, kterým se kvůli pochybení jen strhne bodové hodnocení. U nich ale statistiku nevedeme.

Sovětskou okupaci z roku 1968 si do konce října mohou připomenout návštěvníci výstavy Rok 1968 v Brně očima cenzora.
Výstava ukáže, co lidé psali v osmašedesátém na plakáty

CELÝ ROZHOVOR O PLAGIÁTECH SI PŘEČTĚTE V ZÍTŘEJŠÍM (25.8.) TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ DENÍKU ROVNOST.