Studenti se školí a radí s lidmi z praxe. „Čeká je také formování do týmů, kde budou společně pracovat na projektu. Skrze aktivity poznají i lépe sami sebe, své slabé i silné stránky, motivace, v čem jsou talentovaní i co jim podnikání přinese,“ popsala jedna z lektorek inovačního centra Ivana Chlubná.

Náplň letního kurzu je podobná workshopům, které odborníci vedli letos v květnu a červnu pro střední školy úplně poprvé. Jejich lekcemi prošlo 160 studentů a padesátka učitelů.

Prázdninová škola se líbí například studentce informatiky brněnské techniky Dominice Regéciové. „Oceňuji, jak je program sestaven. Lektoři nám dávají užitečné informace, seznamují nás s podnikáním a inspirují nás,“ sdělila studentka.

Spokojený je i osmnáctiletý Jan Fiala. „Lektoři nás posunují dále a podněcují nás, abychom se na věci dívali z jiného úhlu pohledu,“ tvrdí.