Konkrétně jde o etapy sedm a osm. „Vznikne velmi příjemné prostředí pro procházky, pro cyklisty. Budou tam kavárny. Protipovodňová opatření v Brně jsou navíc nezbytná pro to, aby se město mohlo dále rozvíjet,“ řekla primátorka Markéta Vaňková. Ve městě je podle ní mnoho lokalit, kde se nyní nesmí stavět a protipovodňová ochrana by mohla pomoci.

Hlavním cílem úprav zhruba tříkilometrového úseku obou břehů Svratky je ochrana města a jeho obyvatel před stoletou vodou. „Pracovníci sníží vysoké břehové hrany, rozšíří se koryto, což umožní větší kapacitu vodního toku. Zároveň tyto úpravy umožní na obou březích vybudovat pěší stezky, cyklostezky, které se dostanou pod most a umožní to mimoúrovňové křížení,“ nastínila Bibiana Janebová z Kanceláře architekta města Brna.

Podle generálního ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka všechna opatření budou blízká přírodě. „V oblasti vzniknou tůňky nebo písčité lavice. Po úpravách budou mít lidé přístup až k řece, což nebývá obvyklé,“ zmínil Gargulák.

Omezení v dopravě

Před hokejovou halou Rondo vznikne i první brněnská náplavka. „Odpovídajícím poděkováním Ivanu Rullerovi za mnoho skvělých staveb pro Brno by bylo, kdyby získala jeho jméno,“ nadnesl náměstek primátorky Petr Hladík.

Práce mají být hotové v říjnu 2023. Náklady jsou téměř 1,3 miliardy korun, více než polovinu pokryje dotace z Evropské unie.

PPři stavbě protipovodňových opatření musí počítat lidé v okolí Poříčí s omezeními v dopravě. Jakými konkrétně, zatím není jasné. „Zhotovitel stavby nás s harmonogramem teprve seznámí. První omezení budou pravděpodobně nejdříve v únoru,“ sdělila Janebová.

Na první úseky nábřeží v centru města naváže další etapa kolem nádraží, která se nyní projektuje.