Cizojazyčné texty nyní agentury překládají pomocí takzvaných překladových pamětí. Databáze s desítkami milionů vět hledají shodné věty v textu. „Automatický překlad systém nabídne v případě shody celých vět. Souvětí ale rozeznává jako celek. I když zná jednotlivé věty, překlad nezkombinuje a nenabídne," vysvětluje problém vedoucí katedry informatiky Aleš Horák.

Ve spolupráci s centrem přirozeného jazyka na Masarykově univerzitě přišel pětičlenný tým výzkumníků s novinkou. „Vyvinuli jsme program, který rozdělí věty na logické celky a ty přeloží. Takto rozšířená paměť zvýší úspěšnost překladu o sedm procent," dodává odborník.

Software informatici vyvíjeli tři roky. Spolupracovali s překladatelskou agenturou, která by používáním technologie ušetřila ročně milion korun. „Systém plánujeme ještě vylepšit. Úspěšnost se může zvýšit a pro firmy by to znamenalo až desetiprocentní úsporu," vyzdvihuje Horák.

Na další výzkum odborníci potřebují nejprve sehnat peníze. Jediná agentura vývoj systému nezaplatí. Autoři projektu proto požádají o grant.

Technologie brněnských odborníků je ve světě unikátní. „Systém pomáhá zejména u slovanských jazyků s bohatým skloňováním. Ty jsou v celosvětovém měřítku v menšině. Možná proto se podobnou technikou nezabývaly zahraniční firmy," objasňuje vývojář.