Pro výlep využili billboardy, které neoprávněně stojí podél dálnic a silnic první třídy. „Měly být odstraněné už v loňském roce. Podobně Česká republika dlouhodobě nerespektuje existenci zemí, z níž je složena, i když jsou tyto země zakotveny v Ústavě,“ uvedl Ondřej Hýsek za aktivisty.

Billboardy kritizují také státní centralismus. „Zákonodárná i výkonná moc České republiky vymazává nejen moravskou zemskou samosprávu, ale i moravské kulturní dědictví,“ upozornil.

Pro akci si symbolicky vybrali první den zahájení výstavy Re:publika ke stému výročí Československa. „Při této příležitosti bychom si měli připomenout, že Moravská a Moravskoslezská země byly jeho nedílnou součástí až do komunistického převratu v roce 1948,“dodal.