Úkolem zpracovatele projektové dokumentace bude navrhnout asi 250 bytů a plány zkoordinovat s přípravou plánované Brněnské třídy i se zamýšlenou obnovou Staré Ponávky. „Máme v plánu tam postavit zhruba 240 dostupných družstevních bytů. Domy budou stát přímo na budoucí nové městské třídě, a i když se to nyní tak nemusí jevit, bude to velmi dobrá lokalita,“ uvedl náměstek primátorky pro bydlení Jiří Oliva.

Kromě výstavby nových domů uvažují zástupci Brna i o nástavbě dvou budov patřících městu, a to na adrese Rumiště 7 a 11. „Tahle možnost se nabízí. Vzniklo by tam tak zhruba deset dalších nájemních bytů,“ doplnil Oliva.

V procesu přípravy lokality pro výstavbu už vybraná firma provedla zaměření a zakreslení všech pozemků a objektů včetně inženýrských sítí. Hotové jsou také stavebně technický průzkum objektů, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum včetně sond. „Kromě těchto dokumentů dostane projektant k dispozici objemovou studii lokality a technickou studii Brněnské třídy," sdělila Radka Loukotová z tiskového střediska magistrátu.

Náklady na přeměnu zanedbaného území bývalého Dřevopodniku se odhadují okolo miliardy korun. Projektová příprava má skončit v roce 2024. Následně začnou demoliční práce, protože stávající objekty v areálu musí jít k zemi. Výstavba má být hotová v roce 2027.

Chátrající areál někdejšího Dřevopodniku patří do pásu brownfieldů po průmyslové a textilní výrobě. Spolu s Vlněnou, Špitálkou nebo Mosilanou. V jejich blízkosti teče Stará Ponávka, která se v příštích letech dočká obnovy.

Kromě brownfieldu mezi Křenovou a Rumištěm vyrostou družstevní byty na dalších pěti místech ve městě. Jedná se o Kamenný vrch, Přízřenice, Holásky, Kaménky a Francouzskou ulici. Lokality nabídnou dohromady odhadem okolo tisícovky bytů v režimu družstevního bydlení.