Změny rozdělili představitelé městské části do tří etap, konkrétně na poradenství, nová pravidla pro přidělování bytů a systém kontroly a dodržování pravidel. První kontrola se uskuteční už při registraci žadatelů, druhá a podrobnější pak ve chvíli, kdy jim bytová komise na základě splnění podmínek doporučí přidělit byt. Pokud se informace, které žadatel tvrdil například o zaměstnavateli nebo bytové nouzi, ukáží jako falešné, vyřadí jej úředníci z evidence s možností opětovného zahrnutí teprve po dvou letech.

Stejná sankce čeká nově i zájemce, kteří nepřijmou byt, o který si požádali. „V naší městské části si lidé žádají o konkrétní byty, chodí na prohlídky a nemůže se tak stát, že by získali byt, který by si sami nevybrali. Pokud takový byt následně odmítnou, znamená to, že jejich bytová nouze není taková, jakou by měly městské byty řešit,“ poznamenal předseda bytové komise Brna-středu Martin Vrubel.

Radnice Brno-střed. Ilustrační fotografie.
Neodvolatelný zastupitel: Bradáčovi z bytové kauzy Brna-středu mandát zůstal

Nová pravidla pro přidělování obecního bydlení více zacílí na rodiny s dětmi, samoživitele a penzisty. Konec naopak čeká hojně kritizovaný systém takzvaných subjektivních preferenčních bodů. „Povinností bude doložit kopie dokumentů, na základě kterých získávají kandidáti body dle pravidel. Jedná se zejména o oddací list nebo doklad o registraci, rodný list dětí, v případě samoživitelů o rozhodnutí soudu o výhradním svěření dítěte do péče. Dále požadujeme čestné prohlášení, že žadatelé nevlastní žádnou nemovitost,“ vyjmenoval Vrubel, který zastupuje koalici Lidovců a Starostů.

Další fází má být dostupné poradenství, které zájemcům o byt pomůže s orientací v upravených zásadách a žádostech tak, aby lidé poptávali pouze bydlení, které vzhledem k jejich velikosti a kategorii nájemného mohou podle pravidel získat. „Zřídíme také Kontaktní místo pro bydlení s poradcem. Ten se zaměří na poskytování poradenství z oblasti bydlení, včetně pomoci s řešením sociální situace žadatelů, řešení příspěvků na bydlení a odkazování na další spolupracující neziskové organizace,“ řekl Deníku Vrubel.

Soudce. Ilustrační foto.
Kauza bytů v Brně a Černovické pískovny: soudci hrozí trest za informace médiím

Pozměněné předpisy zatím projednala bytová i legislativní komise, kladně se vyjádřili rovněž radní Brna-středu. Shoda nad připravovanými změnami panuje i mezi opozicí. „Souhlasíme s tím, aby se dalším možným manipulacím s městskými byty co nejvíce zamezilo. Jsem členkou legislativní a organizační komise, takže jsem se i účastnila jednání, kde se tyto změny řešily,“ reagovala opoziční zastupitelka za Piráty Monika Lukášová Spilková.

Podle ní by však do budoucna bylo vhodné bytovou problematiku řešit koncepčněji. „Obecně jsme za naši stranu rádi, že se koalice rozhodla přinést změnu těchto pravidel. Pořád se ale jedná o dílčí kroky, problém by přitom chtělo řešit více koncepčně. Pouštět se nicméně do návrhů spojených se změnou bytové politiky by z opozice bylo nejspíš nereálné,“ pokračovala Lukášová Spilková.

Diskuze kolem úpravy pravidel pro přidělování obecních bytů se v Brně-středu rozhořela poté, co kriminalisté na tamní radnici odhalili loni na podzim rozsáhlý korupční systém, v jehož čele měl stát bývalý předseda bytové komise Otakar Bradáč. Po auditu, který si vedení městské části nechalo provést, schválili radní první výpovědi z neoprávněně poskytnutých bytů již loni v prosinci. Důvodem byly například nepravdivé informace, které zájemci při žádosti o bydlení předložili.

Ilustrační foto.
Korupce s byty v Brně-střed: radní v pondělí schválili první výpovědi z nájmu

„Nájemci bytů, u nichž jsme přistoupili k výpovědi z nájmu, získali uvedením nepravdivých informací výhodu vyššího bodového hodnocení, na základě kterého byli vybráni k uzavření nájemní smlouvy. Zjištění těchto skutečností jednoznačně naplnilo definici jiného závažného důvodu pro vypovězení nájmu podle občanského zákoníku. Výpovědi jsme rozeslali obratem,“ uvedl tehdy k problému starosta Brna-středu Vojtěch Mencl.

Během podzimu plánuje koalice představit systém dalších opatření, které zaměří proti nečestným nájemníkům. Nejčastějším podvodem, s nímž se v městské části setkává, jsou totiž černé podnájmy městských bytů. Vedení Brna-středu proto do budoucna počítá s tím, že pokud tímto způsobem někdo obecní bydlení pronajme, ukončí mu příslušnou nájemní smlouvu a byt opět nabídne novým nájemníkům.

Řada lidí změnu v systému oceňuje, chválí především alespoň částečnou snahu o větší transparentnost celého procesu. „Když čtete, že v těch bytech žili místo lidí, co by to potřebovali, nájemci někdy jen díky protekci, je to jako facka přímo do obličeje. Kdo jiný by měl ty byty využívat, pokud ne ti, kteří počítají každou korunu,“ zamyslela se třeba Brňanka Miroslava Labajová. (set)