Nejlepší výsledky v českém jazyce mají žáci základní školy na Bakalově nábřeží v Brně. V průměru tamní žáci ve zkoumaném pětiletém období vyřešili správně téměř tři čtvrtiny testu, konkrétně 73,18 procenta.

Nejedná se však nutně o žebříček nejelitnějších škol v jihomoravské metropoli, nýbrž o seznam těch vzdělávacích institucí, jejichž žáci dovedli řešit úlohy přijímacích testů z češtiny a matematiky nejlépe. Jinými slovy seznam popisuje ty školy, které žáky dokáží na přijímací řízení kvalitně připravit.

Své o tom ví například ředitel Základní školy Sirotkova, která je u přijímacích zkoušek na základě dat Deníku brněnskou nejúspěšnější základní školou v matematice. Skvěle si však tamní žáci vedou i v češtině, v níž se mezi brněnskými základními školami umístili na pomyslném druhém místě.

Nejúspěšnější školy v Brně podle průměrného výsledku testu z češtiny:

 • Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 73,18 %
 • Základní škola Brno, Sirotkova 69,92 %
 • Základní škola Brno, Novolíšeňská 68,61 %
 • Základní škola Brno, Slovanské náměstí 67,96 %
 • Základní škola Brno, Hroznová 67,37 %

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

„Máme kvalitně a náročně nastavený vzdělávací program, naše zaměření na matematiku a informatiku je dlouhodobě úspěšné. Máme také velmi kvalitní stálý pedagogický sbor,“ pochvaloval si tamní ředitel Dan Jedlička. S prací tam nezahálejí ani v době jarních prázdnin, připravují totiž odborné učebny a probourávají nové vstupy do školy.

Stále je ještě čas na přijímací zkoušky na střední školy pořádně připravit. Hlavní je správně porozumět zadání úlohy.
Žákům nedělá problém biflování. U přijímaček pohoří na porozumění textu

Velké úsilí věnují učitelé přípravám žáků na přijímací zkoušky na osmiletá i šestiletá gymnázia, vše následně vrcholí přípravou na čtyřleté obory. Ve školním vzdělávacím programu mají současně vyšší dotaci pro češtinu, matematiku a angličtinu. „Na maximum využíváme nejvyšší počet hodin, který můžeme ve škole odučit tak, že půlíme výuku češtiny a matematiky. Výuka je pak velmi efektivní,“ doplnil ředitel Jedlička.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.

Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Již od října mívají deváťáci odpolední hodiny příprav na přijímací zkoušky z češtiny a matematiky, týden před přijímačkami pak škola žákům devátých tříd upraví rozvrh tak, aby denně absolvovali dvě hodiny češtiny a dvě hodiny matematiky.

Nejúspěšnější školy v Brně podle průměrného výsledku testu z matematiky:

 • Základní škola Brno, Sirotkova 66,63 %
 • Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 61,5 %
 • Cyrilometodějská církevní základní škola 57,35 %
 • ScioŠkola Brno-Heršpice 57,19 %
 • Základní škola Brno, Novolíšeňská 56,64 %

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

V řešení úloh z češtiny a matematiky si u přijímacích zkoušek výborně vedou i žáci základní školy na brněnském Bakalově nábřeží. V počtu úspěšně řešených zadání z češtiny jsou mezi ostatními brněnskými školami na samotné špici. Za úspěchy stojí podle tamní ředitelky Yvety Gašparcové soustavná poctivá práce učitelů i samotných žáků.

„Žáky se snažíme hodnotit objektivně a spravedlivě a nevytvářet v nich falešnou iluzi, že učivo zvládají, pokud tomu tak opravdu není. Na začátku devátého ročníku nabízíme zájemcům dva kroužky, a to přípravu k přijímacím zkouškám na střední školu z matematiky a českého jazyka,“ vysvětlila Gašparcová.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se posléze zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsobený doplňování znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.

Nabídky žáci hojně využívají. Nad rámec výuky se tak mohou hodinu týdně věnovat matematice a hodinu týdně češtině, a to právě se zaměřením na přijímací zkoušky. „Před přijímačkami organizujeme pro deváťáky takzvaný předpřijímačkový víkend. Od pátku do neděle mají žáci možnost si definitivně upevnit potřebné učivo, komplexně jej procvičit a získat ke zkouškám zdravou sebedůvěru,“ dodala ředitelka Gašparcová.

Videa na internetu vám pomohou při přípravě na přijímací zkoušky, maturitu nebo obhajobu bakalářské práce.
Přijímačky na střední školy: S přípravou dětem pomohou i videa z YouTube

Napříč ostatními českými školami se brněnské vzdělávací instituce umístily nadprůměrně. Zatímco nejlepších výsledků dosahují zpravidla žáci ve městech, zejména pak v Praze a právě v Brně, nejméně úspěšní z českého jazyka i matematiky bývají u přijímacích zkoušek žáci ze severozápadních Čech.

Přesné důvody, proč jsou některé školy úspěšné a jiné nikoliv, nejsou zřejmé. „Je třeba analyzovat data a identifikovat přístup úspěšných škol, abychom ho mohli později implementovat i ve školách, které teď tak dobré výsledky nemají,“ řekl Deníku ředitel společnosti prijimacky.ai Pavel Osvald.

V roce 2024 budou střední školy čelit náporu silných populačních ročníků při přijímačkách, které navíc projdou digitální revolucí. Podívejte se v článku i na další důležité změny, které učitele a rodiče letos čekají.
Jaké změny čekají letos školství: Velká revoluce v přijímačkách i vyšší platy

Do výběru Deník zahrnul všechny brněnské školy, které měly mezi lety 2017 až 2023 nejméně dvě desítky žáků v devátých třídách, jež přijímačky absolvovali. Kvůli relevanci dat se redakce současně zaměřila pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia, které tvořily téměř devadesát procent všech, a vynechala přijímačky na víceletá gymnázia.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Dělníci betonují most na VMO v Brně. Deník se podíval přímo na místo

Zdroj: Deník/Terezie Heinz