Sportovní klub Brno-Žabovřesky získal od města Brna kladné vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí. Součástí sportovního areálu jsou dvě haly včetně technického, administrativního a hygienického zázemí. „Vzhledem k tomu, že takzvaná malá hala je už provozně a technicky nevyhovující, dělníci ji odstraní a nahradí ji nový objekt,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

V podzemním podlaží má být šestačtyřicet odstavných a parkovacích stání, v nadzemní části pak samotná hala se zázemím pro sportovce, jako jsou šatny či hygienické zařízení, a prostory administrativy. „S větší halou bude propojená zastřešenou plochou s hlavním vstupem. Součástí tohoto prostoru budou schody, rampy pro hendikepované, kočárky a výtah spojující nadzemní část s podzemní hromadnou garáží, který umožní bezbariérový přístup z podzemních garáží,“ přiblížil Hladík.

Shoda nešťastných náhod vedla k výbuchu v rodinném domě.
Výbuch porušil statiku domu na Brněnsku. Za nehodu může zapálená svíčka

Přístavba počítá také se zpevněnými plochami navazujícími na stávající chodník, součástí je pět podélných parkovacích stání a plocha zeleně.

Představitelé Brna však mají několik podmínek, které musí Sportovní klub Brno-Žabovřesky splnit.Týkají se dopravní a technické infrastruktury i zeleně. „Před vydáním územního rozhodnutí musí investor uzavřít s městem Brnem smlouvu, která vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu zpevněných ploch, které budou součástí veřejného prostranství. Včetně ploch venkovních parkovacích míst a vjezdu do podzemního parkoviště, ale i veřejné zeleně,“ informoval radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Dopravní napojení haly podle něj musí maximálně respektovat stanovené rezidentní parkování v Horákově ulici.