Denis na Nových sadech pojme zhruba dva a půl tisíce obyvatel, druhý pod Špilberkem v Husově ulici je menší. „Klíče od krytů jsou k dispozici čtyřiadvacet hodin denně na vrátnici magistrátu, aby je bylo možné otevřít do několika minut,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Oliva.

Například Eva Drábová snahu představitel města o obnovu krytů vítá. „Alespoň bude naše republika na případný útok připravena. Jen mám pocit, že taková informace může v lidech vzbuzovat paniku,“ míní.

Kryt pod Špilberkem má do roku 2024 v užívání kulturní organizace, nicméně podle Olivy jsou domluvení s provozovatelem, že umožní nutné úpravy krytu pro účely civilní obrany. „V případě nutnosti bude k dispozici pro brněnské obyvatele. Navíc vzhledem k tomu, že je kryt v provozu, je i lépe zařízený k případnému použití," podotkl Oliva.

U krytu Denis je v počáteční fázi nutná okamžitá oprava rozvodu vody, zdravotně-technické instalace, elektrických rozvodů a vstupních mříží. U krytu 10-Z pod Špilberkem je nutné zajistit servis záložního zdroje. „U obou krytů je potřeba servis vzduchotěsnosti a vzduchotechniky. Mohou však vyvstat u další, daleko nákladnější opravy, které bychom řešili v následných krocích a které nyní nelze předjímat," informovala primátorka Markéta Vaňková.

Radní prozatím uvolnili na okamžité opravy z rozpočtu 445 tisíc korun bez daně.

MICHAL HRABAL

JAKUB TRUČKA