Fungovat má jako kontaktní místo pro nahlášení podnětů. „Uvažuji o tom, že na to vyčleníme jednoho člověka,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální oblast Marek Šlapal.

Krajský opoziční zastupitel za lidovce Jan Grolich však tento nápad nepovažuje za šťastný. Podle něj jde o řešení, které jen dobře zní. „V praxi to pak znamená, že se na ombudsmana obrací velká spousta lidí i s takovými podněty, které nepatří do jeho kompetence. Pak ani nemůže svou práci dobře vykonávat,“ míní Grolich.

Šlapal sdělil, že už nyní domovy důchodců podléhají kontrole. „O kvalitě služeb se bavíme přímo s klienty. Úřad se zabývá každou stížností jejich, rodiny nebo zaměstnanců,“ dodal.

Podobnou záležitost, jako vyplula na povrch v Ostravě, Šlapal v úřadu zatím nezaznamenal.