Tam bádají už od loňského léta. "Opět nám přibylo několik beden nálezů, což jen znovu potvrzuje, že jímky patří k důležitým zdrojům nálezů hmotné kultury. Na jejich základě lze nahlédnout do života obyvatel středověkého, ale i novověkého města Brna," uvedla archeoložka ze společnosti Archaia Brno Lenka Sedláčková.

Při posledním bádání našli vědci i vzácně se dochovávající útržky textilu. "Jeden nečekaný nález nás ale přeci jen překvapil. Ze zásypu jedné z jímek byla vyzvednuta lidská lebka. Vzhledem k absenci dalších kosterních ostatků, zvláště spodní čelisti i krčních obratlů, lze soudit, že lebka byla do jímky přemístěna odjinud, a to někdy v průběhu 15. století," doplnila vědkyně.

Výzkum na Římském náměstí nedávno ukončili. "Dna jímek se nám podařilo dosáhnout jen u tří z nich, a tak pod základovou deskou zůstane i něco pro budoucí generace," poznamenala archeoložka.

Už dříve, v první polovině prázdnin, archeologové na Římském náměstí objevili pozůstatky topeniště pece z patnáctého století a kamenné pece a vápenné jámy ze třináctého století.

PODÍVEJTE SE NA PŘEDCHOZÍ NÁLEZY NA ŘÍMSKÉM NÁMĚSTÍ:

Na zkoumanou plochu se vrátili s listopadu i s bagrem. Z jímek pak vytáhli další zajímavosti, které vypovídají mnoho o životě dřívějších Brňanů, například lidské vlasy, rybí šupiny nebo kovový dělostřelecký projektil. „Při bagrování jsme ještě částečně prozkoumali pec na pálení vápna, přičemž se ukázalo, že se jedná o menší zařízení pouze s jedním topným kanálem. Zároveň jsme prozkoumali další úroveň jímky zhruba z osmnáctého století,“ uvedla už dříve archeoložka Sedláčková.

Z jímky pak vytáhli například velký kachel s náboženským motivem pelikána, který krmí svá mláďata krví z vlastní hrudi. Kachel pocházel zhruba z druhé poloviny patnáctého století.

Když si pak archeologové hloubili cestu do útrob jímek, nacházeli především keramiku či skleněné výrobky. "Mile nás překvapila jímka z období první poloviny patnáctého století, ze které bylo vyzvednuto na tři desítky celých nádob a několik dalších beden střepového materiálu," uvedla koncem listopadu Sedláčková.

V novém roce se na místo bádání vrátili naposledy. "Výzkum je nyní ukončen. Další objevy však budou jistě pokračovat i při zpracování," poznamenala archeoložka.