Moderní komplex administrativních budov Titanium, domovní blok plný bytů, ale i řada proluk, parkovišť a nevzhledných objektů. Ulice Nové sady v centru Brna je dnes neuspořádaným územím. Soukromí investoři postupně chystají jeho proměnu pomocí projektů, kterými zaplní volné proluky. Jedním z nich je Komplex Centropolis, k němuž se na posledním jednání vyjádřili brněnští radní.

Osmipodlažní budova o půdorysu písmene L se dvěma podzemními patry vyroste na východní straně Nových sadů vedle Titania. „V podzemí postaví 134 parkovacích stání, retenční nádrž, sklepy a sklady. Do nadzemních podlaží pak plánují umístit obchody, kanceláře, ateliéry a byty,“ přiblížil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Připravovaná výstavba v budoucí nové čtvrti Trnitá nabídne bydlení pro tisíce Brňanů.
Lokalita nedaleko Vaňkovky v Brně se změní v novou čtvrť. První projekt už staví

Představitelé města po developerovi požadují uzavření smlouvy, která vyřeší doprovodnou infrastrukturu, jako jsou veřejná prostranství, osvětlení, vodovod, dešťová kanalizace, a také zeleň. „Vzhledem k tomu, že příjezdovou cestu vlastní jiný investor, je nutné, aby nejpozději v době zahájení provozu komplexu zajistil její plnohodnotné využívání i veřejného prostranství kolem ní. Dále požadujeme, aby zohlednil hlukové podmínky panující v okolí. Cílem je, aby nevznikly nároky na vybudování dodatečných opatření proti hluku,“ uvedl brněnský radní pro územní rozvoj Filip Chvátal.

Investorem je firma Properity Jiřího Maršálka. K bližší podobě projektu se nechtěl vyjádřit. „V tomto stádiu je velmi předčasné podávat o našem záměru jakékoliv informace, a to až do doby vyjasnění všech náležitostí, což očekávám až z kraje příštího roku,“ řekl Deníku Rovnost Maršálek.

Proluky na Nových sadech zastaví developeři

Vlastní výstavbou plánuje Komplex Centropolis doplnit firma Brno New Station Development. Vznikl by tím kompaktní blok se zeleným vnitroblokem. Na čtyřicet let má od Českých drah pronajaté hlavní nádraží včetně okolních pozemků okolo dráhy. Požádala je o odkup parcel v několika lokalitách včetně nároží Nových sadů a Hybešovy, kde připravuje právě dostavbu komplexu svým objektem.

Do jeho podzemí umístí parkovací stání, do přízemí komerční prostory. Ve vrchních patrech vzniknou kanceláře a byty. „Velmi hrubým odhadem se můžeme pohybovat na úrovni sta až dvou set bytů,“ sdělil za Brno New Station Development Matěj Kulík. Konečné dispoziční uspořádání objektu se odvine od obchodních jednání, průzkumu trhu nebo poptávky.

Zástupci Českých drah nyní shromažďují podklady a vyhodnocují okolnosti pro další postup s nájemcem. Vlastní výstavbu tam neplánují. „Plně se soustředíme na dokončení projektu obnovy výpravní budovy hlavního nádraží,“ vysvětlila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Komplex Centropolis

Projekt firmy Properity vyroste na neuspořádaném území ulice Nové sady v centru Brna, vedle moderního komplexu Titanium.

Ve dvou patrech pod zemí vznikne 134 parkovacích míst, v osmi nadzemních podlažích obchody, kanceláře, ateliéry, byty.

K jeho projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí se vyjádřili brněnští radní, kteří požadují uzavření smlouvy řešící doprovodnou infrastrukturu a zeleň.

Vlastní budovou chce komplex doplnit firma Brno New Station Development, vznikl by kompaktní blok se zeleným vnitroblokem.

Podobně jako u Komplexu Centropolis není v tuto chvíli jasné, kdy se k odkupu a zahájení výstavby přistoupí. „Aktuálně jsme ve fázi zpracovávání architektonicko-urbanistických studií, kdy prověřujeme uspořádání objektů v lokalitě, jejich výšky, objem, základní vizuální styl. Záměry konzultujeme s dotčenými orgány státní správy a ostatními subjekty," zmínil Kulík.

Oba projekty, které mají vytvořit v budoucnu kompaktní blok, jsou v souladu jak se stávajícím územním plánem, tak i s upraveným návrhem nového. Ten na místě vymezuje smíšenou obytnou plochu, kde mohou vzniknout byty, kanceláře i obchody. Umožňuje tam výškovou úroveň výstavby dvanáct až osmadvacet metrů s převyšující zástavbou do čtyřiceti metrů.

Hned naproti připravované výstavby Brno New Station Development se nachází budova takzvané Malé Ameriky. Patří do souboru objektů, které má firma v pronájmu. V novém územním plánu se stane zřejmě plochou komerční vybavenosti, zatím je prostorem pro veřejnou vybavenost. „Změnou se rozšíří možnosti využití objektu. Rychlost jeho přeměny ale přímo navazuje na celkový rozvoj lokality takzvané Jižní čtvrti," poznamenal Kulík.

Jižní čtvrť vznikne hlavně okolo Uhelné, Opuštěné a Trnité ulice. Její součástí bude i nová výstavba na Nových sadech. Už v současnosti ve čtvrti vyrůstá první projekt, Palác Trnitá. Další soukromí investoři své komplexy teprve připravují. Celá lokalita bude v budoucnu spadat pod novou čtvrť Trnitá, jejímž středobodem se stane nové brněnské hlavní nádraží přesunuté k řece Svratce.

Nedaleko připravované výstavby na Nových sadech plánují železničáři rekonstrukci mostní konstrukce. „Jedná se o památkově chráněný silniční, trámový most s horní mostovkou přes Hybešovu s Úzkou ulicí. Cílem stavby je zachování nebo zvýšení jeho zatížitelnosti," nastínila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.