Krajinářsky velmi cenná je lokalita Kostelíček v brněnské Líšni. Její ráz zůstane i do budoucna zachovaný. Brněnští zastupitelé před nedávnem schválili regulační plán, který jasně určuje, jaká výstavba je v lokalitě možná. Obyvatelé i představitelé městské části se obávali především intenzivní výstavby v blízkosti odpočinkové lokality. Své připomínky připojili v námitkách k územnímu plánu. „Developer vytěží území úplně na maximum. Toho jsme se báli,“ shrnul líšeňský starosta Břetislav Štefan.

Územní plán počítá s možností výstavby rodinných domů. Doteď oblíbený cíl výletníků před živelnou zástavbou chránila stavební uzávěra. „Doporučili jsme, aby zastupitelé schválili regulační plán formou opatření obecné povahy,“ řekl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Cíl plánu je navrhnout vhodný typ zástavby, aby zůstal dostatečný prostor pro veřejná prostranství a zeleň. „V dané oblasti bude možné stavět pouze nízkopodlažní rodinné domy, které budou napojené na novou silnici. Část z nich bude zachytávat dešťovou vodu na svých zahradách,“ přiblížil Chvátal.

Kostelíček v Líšni
- Jedinečný ráz lokality vytváří kaple Panny Marie Pomocnice a okolní příroda.
- Z jihu je vymezená Kniesovou ulicí a přilehlými zahrádkami, ze západu ulicí Kostelíček a Šimáčkovou, ze severu Obeckou a z východu Podlesnou ulicí.

Schválení regulačního plánu je podle starosty Štefana skvělá zpráva. „Mám pocit, že někteří lidé si stále nejsou vědomí, že stáli na hraně stavební propasti, která mohla tuto krásnou lokalitu, kde žijí, proměnit k nepoznání. Regulační plán dává možnost stavět výstavní rezidenční čtvrt s mnohem nižším počtem domů," poznamenal.

Nyní se v lokalitě nachází třiašedesát domů. Podle Štefana to však automaticky neznamená, že hned začnou stavět další zájemci. „Počítám, že když půjde všechno dobře, tak nejdříve za pět let. Především musí stavebníci vyřešit odkanalizování. Regulační plán dobře popsal a hodnotil, jak to má vypadat, ale není nástrojem pro nerespektování soukromého vlastnictví. Záleží pouze na vlastnících a obyvatelích lokality, zda a jak se dokáží domluvit,“ doplnil starosta.

Argumentu o zachování zeleně třeba Brňan Martin Máša rozumí, zároveň je však podle něj potřeba stavět. „Zakazování a komplikování nové výstavby je pouze šroubováním cen směrem nahoru na trhu s realitami. Nechovejme se tak, že tady bydlím já a už nikdo další tu nebude,“ napsal na sociální síti.

Krajinný ráz této lokality ocenil také Vilém Jurek ze spolku Rezekvítek. „Významná je kaple, tamní třešňová alej i přilehlé okolí. Taková místa je potřeba zachovat, bez nich krajina bude chudá a umělá,“ konstatoval.

Památkově chráněná kaple, která lokalitě dala jméno, má dlouhou historii. Původní stavba pocházela z roku 1634, obnovili ji v roce 1914.