Studie proveditelnosti bude řešit výhledové propojení vodárenských soustav a skupinových vodovodů, které by měly tvořit robustní systém zásobení obyvatelstva obou krajů pitnou vodou.„Ideálním řešením je propojení soustav tak, aby bylo možné pitnou vodu vést přivaděči obousměrně. U rizikových úseků chceme vyhodnotit významnost a dopady na obyvatele při haváriích, rizikovost vodního zdroje i návaznost na problematiku sucha,“ přiblížil radní Jihomoravského kraje Vladimír Šmerda.

Dokument by podle něj mohl být zpracovaný v březnu 2023. „Podle našich odhadů by měly být náklady zhruba osm milionů korun, čtyři miliony dáme my a čtyři Vysočina. Navíc peníze můžeme rozdělit do dvou rozpočtů, letošního a příštího," nastínil Šmerda.

Vodní nádrž Vír.
Propojování soustav? Nabízí se spojení Židlochovic s Pasohlávkami, říká radní

Studii proveditelnosti pak chtějí zástupci Jihomoravského kraje představit vládě. „Takový materiál nyní neexistuje, dalo by se podle něj postupovat," řekl Šmerda.

Horizont deseti a více let

Jako případ uvedl například propojení Židlochovic a Pasohlávek na Brněnsku. „Chtějí to starostové Vranovic, Ivaně i Pasohlávek, protože vodu nemají," zmínil Šmerda.

Situace s parkováním u Dětské nemocnice označují lidé za katastrofální
Naděje pro dojíždějící: u Dětské nemocnice v Brně bude parkovací dům s 400 místy

Propojování vodárenských soustav bude stát desítky miliard korun a potrvá desítky let. „Jenom přípravné práce, nalezení vhodného investora (stavebníka), zpracování projektových dokumentací jednotlivých staveb, vyřešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, územní a stavební řízení a další přípravné práce zaberou mnoho let. Lze odhadnout, že u většiny staveb se bude jednat o horizont deseti a více let," uvedl před časem vedoucí oddělení vodního hospodářství vysočinského krajského úřadu Jaroslav Mikyna.

První krok učinili zástupci obou krajů loni v září. V místě úpravy vody ve Švařci uzavřeli memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav.