Radnice městské části Brno-střed ve spolupráci s neziskovou organizací Ke kořenům připravily toto komorní setkání, jehož iniciátorkou je Marie Jílková, radní městské části Brno-střed.

V Medlánkách se slavnostně otevřela nová hala pro výcvik policejních koní a psů a Policie ČR zároveň představila nová vozidla pro jejich přepravu.
Policisté mají v Brně moderní zázemí pro výcvik koňů a psů, podívejte se

Ta nastínila význam akce: „Čísla pozitivně testovaných a hospitalizovaných se stále snižují a může se zdát, že co se týká pandemie, jsme z nejhoršího venku. Můžeme mít tendenci rychle zapomenout. S důsledky této krize však budeme žít ještě dlouho, a abychom mohli jít dál a být vnitřně zdraví, potřebujeme pojmenovat ztráty, které nás postihly, což může být například ztráta přátel, příbuzných, sousedů, ale i stability, pocitu jistoty, vztahů, práce. Vyslovit jména svých zemřelých. Vyprávět jejich příběh. Rozloučit se.“

Na místě byly také pracovnice odboru sociálního a zdravotního Úřadu městské části Brno-střed, které mohly pomoci pozůstalým s navazujícími službami a péčí.