Lidí s nádorem na mozku je v České republice každoročně okolo osmi set, u dětí je běžná jako leukemie. Podle náměstka pro vědu a výzkum Masarykova onkologického ústavu Tomáše Kazdy je zlatým standardem v zobrazování mozku stále magnetická resonance. Často se uplatňují specitální techniky jako je pozitronová emisní topografie (PET). U ní se využívá radioaktvních látek, nejčastěji glukózy. "Toto klasické vyšetření však v případě zobrazování mozku selhává vzhledem k základní vysoké spotřebě cukru v mozku. Při vyšetření pak svítí mozek celý," vysvětlil.

S novým radiofarmakem brněnští doktoři dokáží zobrazit nádory mozku daleko lépe, než za pomocí všech jeho předchůdců. "Umí se cíleně dostat do nádorových buněk. Přitom nejde do těch zdravých. Vidíme tak nádor daleko lépe v kontrastu s tím okolím," přiblížil užitečnost látky 11C-Methionin ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.

Pomocí unikátní přípravku proti koronaviru se budou léčit pacienti ve Fakultní nemocnici Brno. Pomůže jim protilátkový koktejl od firmy Regeneron, který vyléčil například bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Regeneron: koktejl protilátek, který uzdravil Trumpa, podá i nemocnice v Brně

Jedním z prvních březnových pacientů, kterého lékaři vyšetřili za pomocí radiofarmaka 11C-Methionin, byl jednasedmdesátiletý Pavel Bartl. "Necítil jsem nic. Nebolelo to. Vůbec jsem o tom nevěděl. Akorát jsem tam musel být v určitou dobu teda a vyšetření trvalo chvilku," zhodnotil průběh. Rozdíl mezi jinými vyšetřeními nepocítil.

Tekutinu doktoři využijí i u dětských pacientů. "Jdeme do terénu vyvíjejícího se mozku. Pokud chceme, aby mělo dítě plnohodnotný život, musíme být opatrní. Pečlivě se domlouváme s rodiči, jestli dát větší dávku ozáření," upozornil ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. Polovina dětských pacientů se léčí právě v Brně. Dříve je doktoři posílali na obdobné vyšetření do Vídně. Nyní šetrnou léčbu zažijí tady.

Šetrnější na tkáň

Tento diagnostický nástroj slouží lékařům k včasnému rozpoznání nádoru, jeho rozsáhlosti a potřebě následující léčby. Podle manažera výzkumu a vývoje z Ústavu jaderného výzkumu Jana Adama je nové radiofarmakum zároveň šetrnější na tkáň. Na rozdíl od glukózy má totiž jiné záření.

Nevýhodou je jeho krátký poločas rozpadu. "Veškerá výroba, kontrola kvality a aplikace pacientovi tak musí proběhnout s absolutně minimální časovou prodlevou. Provádět tato vyšetření je tedy možno pouze v centrech v těsné blízkosti cyklotronu,“ popisuje.

Tyto cyklotrony se jako jediné v republice nachází přímo v areálu Masarykova onkologického ústavu hned vedle PET Centra, kde vyšetření probíhají. Proto nové radiofarmakum mohou lékaři hojně využívat. "Objedná se výroba radiofarmaka tady v našem cyklotronu. Domluví se přesný čas, v jakém pacient musí být připravený na přístroji. Pět minut po aplikaci radiofarmaka se začíná snímat," upřesnil proces vyšetření Svoboda.

Masarykova univerzita Brno, rektorát. Ilustrační foto
Brňané pracují na léku na Alzheimera, počet pacientů na Jižní Moravě stoupá

Na radiofarmaku Masarykův onkologický ústav spolupracuje s Ústavem jaderného výzkumu Řež a.s. již od roku 2009. První klinické testování na pacientech s primárním i sekundárním nádorem mozku lékaři zahájili v roce 2012. Po dobu dvou a půl let u šestnácti pacientů díky využití zkoumaného přípravku lékaři snadněji identifikovali nádor při magnetické resonanci. Minulý rok látku registrovali a od března ji plně hradí zdravotní pojišťovna. Náklady na výrobu a vyšetření tímto farmakem stojí sto tisíc korun.

V současné době se radiofarmakum klinicky zkoumá i z hlediska možného odhalení nádoru, který byl v minulosti léčený. „V této studii využíváme snímkování pomocí 11C-Methioninu u pacientů s agresivním glioblastomem, u kterých dojde k progresi nálezu ještě před zahájením pooperační chemoradioterapie,“ dodala vedoucí Oddělení klinických hodnocení Masarykova onkologického ústavu Regina Demlová.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ