Ústní část maturity ten den skládalo jedenáct studentů oborů peněžní manipulant a digitální telekomunikační technika na Střední škole informatiky a spojů v Čichnově ulici. A také budoucí kosmetičky ze střední odborné školy ve Střední ulici v Brně. „Ústní zkouška potrvá dva dny, z celkem osmnácti dívek v oboru si ji v pondělí vyzkoušelo prvních sedm. Výsledky budeme znát následující den,“ vysvětlila zástupkyně Střední odborné školy tradičních řemesel a Vyšší odborné školy Iva Švarcová.

Součástí nové zkoušky, kterou v pondělí maturanti skládali, buď z některého z cizích jazyků, nebo z matematiky. Povinná byla zkouška z češtiny. „Ze čtyřiceti titulů povinné četby si každý student vybral dvacet, které musí pro potřeby zkoušky obsáhnout. Z hlediska čtenářské gramotnosti se nám tento systém zdá poměrně dobrý,“ zhodnotil ředitel Střední školy informatiky a spojů Vladimír Šimíček.

V květnu studenty ještě čekají klasické školní maturity z jiných předmětů, následující měsíc další testy a písemné práce. Maturitní vysvědčení si ze školy odnesou až 20. června.

Mimo jiné právě za napjatý rozvrh si premiéra státní maturity vysloužila kritiku. Mnozí studenti tak totiž budou skládat přijímací zkoušky na vysoké školy bez oficiálně složené maturity. „Pro vysoké školy, které výsledky maturity v přijímacím řízení zohledňují, to může znamenat komplikace,“ upozornila předsedkyně školského výboru sněmovny a děkanka podnikatelské fakulty Vysokého učení technického v Brně Anna Putnová.

Pokud se první ročník státních maturit podaří zvládnout bez větších komplikací, bude to podle ní především zásluha učitelů. Pro ty zavedení nového systému znamenal v uplynulých měsících stovky hodin práce navíc. Putnová státní maturitě přesto fandí, do budoucna podle ní nahradí přijímací zkoušku.