Cílem je řešení akutního nedostatku míst na brněnských gymnáziích a zavedení inovativního způsobu vzdělávání. „Podporuji pestrost vzdělávací nabídky ve středním školství a svobodu volby vzdělávací cesty. Mezi schválené cíle programového prohlášení současné krajské rady také mimo jiné patří posílení kapacit všeobecného středního maturitního vzdělání v Brně, kde je jejich nabídka dlouhodobě nedostatečná. Návrh této nové střední školy do toho zcela zapadá,“ vysvětlil krajský náměstek pro oblast vzdělávání Jiří Nantl.

Gymnázium s kapacitou až sto padesát žáků vychází z organizace výuky pražské střední Scio školy. Koncepce staví do popředí studenty, kteří přejímají hlavní díl odpovědnosti za své učení a rozvoj. Sami si tak naplánují rozvržení učiva, výuku následně absolvují formou moderních formátů jako jsou ateliéry nebo workshopy.

Elektrifikace trati mezi Brnem a Zastávkou. Březen 2021.
Elektrizace trati z Brna: odklad kvůli úsporám. Jen sliby, zlobí se ze Zastávky

„Silným motivem pro vznik brněnské střední byl velký zájem ze strany rodičů i studentů, kteří nás oslovovali,“ uvedla Kateřina Kašíková, která se na vzniku brněnské instituce přímo podílí.

Výuka jazyků s rodilými mluvčími

Studenti se zúčastní projektových bloků, jejichž témata si sami navrhnou nebo, podobně jako na vysoké škole, sami sestaví vlastní rozvrh. Výuku rovněž pravidelně zpestří hosté ze světa vědy, kultury či podnikání. Důraz je také na výuku cizích jazyků s rodilými mluvčími.

„Jsme nadšení, rádi vyvineme jakoukoliv součinnost. Zároveň bychom ale chtěli, aby se z gymnázia stala škola ryze medlánecká,“ reagoval starosta brněnských Medlánek Michal Marek.

Do prvních tří ročníků přijímá vedení školy uchazeče již nyní. Klíčovou roli hraje pohovor nad plány a představami, tedy co se děti ve škole chtějí naučit a čím oni sami mohou obohatit ostatní. Uzávěrka přihlášek do prvního ročníku je na konci února, do vyšších tříd lze přestoupit kdykoliv.

Vůči alternativnímu formátu je však skeptická třeba Brňanka Olga Hanušková. „Těžko říct, zda to není další zátěž na děti i rodiče. Stačila Heyneho metoda (mimo jiné důraz na vlastní aktivitu žáků - pozn. red) na Horáckého gymnáziu,“ zamyslela se žena.

Závěrečný den Olympijského festivalu v Brně.
Závěr Olympijského festivalu v Brně: sjezdovku ovládla snowboardistka Pančochová

Brněnská Scio škola bude od září druhou institucí tohoto typu na našem území. Kromě dvou gymnázií je v provozu také čtrnáct základních škol a dvě takzvané expediční, kde se studenti tři týdny učí online a následující týden vyjíždí na expedici. „Určitě je fajn mít takovou školu zrovna v Brně. Chtělo by to ale kvalifikované lidi, kteří se už se s podobným stylem výuky setkali. Ne pouze vyučující, kteří o něm slyšeli a zalíbil se jim,“ upozornil třeba Lukáš Slatkovský z Brna.

Alternativní formu vzdělávání nabídne v budoucnu brněnským středoškolským studentům také waldorfská střední škola, která obsáhne vzdělávací obor kombinované lyceum. „Obor je odborněji zaměřený než u gymnázií a zároveň poskytne kvalitní všeobecné vzdělání. Od druhého ročníku si studenti navíc vyberou jedno ze zaměření, a to technické, přírodovědné nebo humanitní,“ uvedl brněnský radní pro školství a sport Jaroslav Suchý. Žáci tak místo známek obdrží slovní hodnocení, velký podíl vytvoří umělecká a řemeslná práce.