Výstavbu chystá organizace Dům pro Julii v zahradě tamního domova důchodců. Nyní zástupci organizace připravují podklady pro podání žádosti o stavební povolení. „Paliativní péče pro děti není jen péčí v terminálním stadiu onemocnění, jako je tomu u dospělých. Naopak je to komplexní zdravotnická, terapeutická, sociální, psychoterapeutická a duchovní pomoc pro celou rodinu s dítětem s život ohrožující diagnózou, a to již od jejího prvotního vyslechnutí od lékařů,“ podotkla ředitelka Domu pro Julii Radka Vernerová.

Stavba má začít na jaře příští rok a skončit v roce 2025 nebo 2026. Hospic bude určený pro nemocné z celé republiky. Předpokládané náklady jsou 136 milionů korun. „Před zahájením stavby zbývá dořešit některé prvky technické infrastruktury. Jednáme také o možnostech budoucího majetkoprávního uspořádání, protože pozemek, na kterém má hospic vzniknout, je v současnosti ve vlastnictví města,“ sdělil náměstek primátorky Petr Hladík.

Úpravami projde i domov důchodců. „Oblast Kociánka patří mezi rozvíjející se lokality v Brně. Vzniká tu nové bydlení a s ním související občanská vybavenost. Stávající domov pro seniory přestává oblasti kapacitně dostačovat, proto bychom jej chtěli modernizovat a zvětšit, zároveň chceme do tohoto místa koncentrovat další projekty sociálního bydlení a služeb,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.