„Teď jsme vysázeli přes tři stovky stromů a na 550 keřů. V místě zvaném Dolní dílce rostou jabloně, hrušně i ořešáky. V lokalitě Hložkových žlebů zase javory, habry, duby a lípy. Z keřů svída, ptačí zob, klokoč a kalina. Obě plochy jsme zároveň oseli travinami,“ uvedl tamní ekolog a radní Luboš Mrkvica.

Podle starosty Jana Helikara je to ale jen začátek velkého projektu. „Opravili jsme komunikace, školu, dům pro seniory, zajistili rodinnou výstavbu. Je čas na péči o krajinu. Do zeleně investujeme v letošním a příštím roce více než 27 milionů korun. Jedná se o dlouholetou přípravu, která vznikla na základě nově schváleného Územního plánu před zhruba pěti lety. Finančně je celý projekt krytý již schválenou dotací z Ministersva životního prostředí,“ řekl Helikar.

Opatření podle něj povedou k ochraně životního prostředí a zvýšení ekologické stability územního systému. "Výsadba stromů a keřů vytváří zejména v rovinaté krajině větrolamy, které poskytují kryt proti větru a ochraňují půdu před erozí," dodal starosta.

Vranovičtí se pustili do boje s erozí. Do výsadby stromů a keřů plánují největší investice v historii.Zdroj: Obec Vranovice