Výrazně lepší dopravní dostupnost republikové policie získají lidé z brněnských Židenic, Vinohrad nebo Líšně. Umožní to směna pozemků mezi Brnem a krajským policejním ředitelstvím, při které policie převezme areál bývalých židenických kasáren patřící pod město. Přestěhují se tam obvodní policisté ze Židenic spolu s dalšími útvary. Výměnu v úterý jednomyslně schválili městští zastupitelé.

Kasárny se přemění v moderní policejní komplex. „Kromě židenických policistů tam najde svůj nový domov například dopravní inspektorát, oddělení hlídkové služby nebo odbor kriminalistické techniky a expertíz. A také útvary ministerstva vnitra včetně polikliniky pro složky integrovaného záchranného systému z celé Moravy,“ vyjmenoval krajský policejní ředitel Leoš Tržil.

Agresor napadl strážnice v centru Brna.
Brutální napadení strážnic v centru Brna: vyvázly se zlomeninami, agresor utekl

Z dosavadní adresy na rohu Bratislavské a Příční ulice se tam přesune městské policejní ředitelství. Jeho stávající budova připadne při výměně nově Brnu, které chce v jeho okolí v budoucnu vést Novou městskou třídu. Po dobu stavebních úprav kasáren v objektu ale městské ředitelství ještě zůstane. „Za jeho pronájem budou policisté platit městu zhruba devět a půl milionu korun za rok," upřesnil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Zkrátí se dojezdy policistů

Umístění dopravního inspektorátu a oddělení hlídkové služby do kasáren zkrátí dojezdové časy policistů ve městě. „Nový areál také přispěje ke kultivaci bezprostředního okolí s citlivou kompozicí a respektem k okolní zástavbě. Stavba nových budov tak pomůže zlepšit vzhled Židenic. Zanedbanou část lokality totiž přemění v moderní budovy, u kterých nechybí ani zeleň,“ uvedl náměstek krajského policejního ředitele pro ekonomiku Jaromír Bischof.

Policisté si nechali za milion korun, který poskytl jako finanční dar magistrát, zpracovat studii proveditelnosti záměru. „Prokázala jeho proveditelnost a současně vyčíslila orientační náklady na provedení jednotlivých etap projektu v řádech stovek milionů korun. Podle analýzy by vynaložené náklady splňovaly kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti například s ohledem na nutné investice do stávajících objektů nebo placení nájmů,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Ve střednědobém výhledu mají policisté v souvislosti s přeměnou kasáren tři cíle. „Získat potřebné pozemky od města, zajistit vydání územního rozhodnutí do konce roku 2023 a mít hotovou první etapu projektu do konce roku 2028," přiblížil náměstek Bischof.

Nejambicióznější projekt

Proměna areálu bývalých kasáren je podle mluvčího Švába nejambicióznějším projektem, do kterého se krajské ředitelství policie pustilo. „Svým strategickým významem ho můžeme považovat za celorepublikový. Je to zároveň vůbec poprvé, kdy se projekt republikové policie účastní prestižní architektonické soutěže Urbanistický projekt roku s reálnou šancí v ní uspět," prohlásil Šváb. V současnosti je mezi šestnácti záměry z celé republiky průběžně třetí.

Projektem obnovy kasáren se nedávno zabývali členové stavební komise v Židenicích. Po projektantovi chtějí, aby jim v červnu záměr představil. „Jde nám o to, jak je umístěný do okolí. Nebudeme zasahovat do budov, ale chceme řešit třeba pěší trasy,“ řekl židenický místostarosta Petr Kunc.

Markéta Vaňková v roli anglické královny
Brněnská primátorka se stala anglickou královnou, chce tak podpořit divadla

V současnosti areál bývalých kasáren pronajímají úředníci magistrátního odboru správy majetku hlavně provozovatelům autoškol. Provádí tam výcvikové kurzy. Po směně bude s nájemníky jednat nový vlastník, tedy krajské policejní ředitelství. Druhá část areálu, která není součástí směny mezi městem a krajským policejním ředitelstvím, patří ministerstvu obrany. Využívá ji pro vlastní potřeby.

Kromě bývalých kasáren převezme krajské ředitelství do vlastnictví také například pozemek pod příjezdovou komunikací k areálu Sportovního klubu policie Kometa Brno při Bauerově ulici. „Pro město naopak získáme pozemky dotčené budoucí přestavbou železničního uzlu Brno, veřejná prostranství a parcely potřebné pro výstavbu Nové městské třídy,“ shrnul pro brněnský radní pro majetek Róbert Čuma.

Směna za více než 300 milionů

Směnu pozemků musí v červnu ještě schválit vláda. Jejich cena v souhrnu přesahuje tři sta milionů korun. „Hodnota nemovitostí města, kterou určil znalecký posudek a je cenou obvyklou v místě a čase, je 125 milionů korun. Policie do směny vkládá nemovitosti za 177 milionů,“ upřesnil Čuma.

Rozdíl v ceně, který činí zhruba dvaapadesát milionů korun, proplatí představitelé města krajskému ředitelství po dokončení směny. „Do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení vyrozumění o provedení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí," doplnil Poňuchálek.

Obnovený Mendelův skleník v augustiniánském opatství na Starém Brně.
Zásadní místo pro vznik genetiky: na Starém Brně obnoví Mendelův skleník

Pro směnu pozemků na úterním zastupitelstvu hlasoval i opoziční zastupitel Ivan Fencl, který podporuje myšlenku přeměny areálu kasáren. „Otázkou je dopravní napojení areálu na komunikační síť města. Další otazník je, kdy k přemístění útvarů republikové policie skutečně dojde. Souvisí i s uvažovanou výstavbou Nové městské třídy spojující Bratislavskou, Cejl a Křenovou. Rádi bychom tento záměr viděli provedený," vysvětlil Fencl.

Směna Brna a krajského ředitelství policie

Co získá krajské ředitelství policie:
areál bývalých kasáren v Židenicích
parcely pod příjezdovou komunikací k areálu Sportovního klubu policie Kometa Brno
pozemky v areálu policie ve Veveří

Co získá Brno:
pozemky potřebné pro přestavbu železničního uzlu
veřejná prostranství a parcely nutné pro výstavbu Nové městské třídy, včetně městského ředitelství policie