„Ohňostroje nejsou ničím jiným než spalovacím procesem a po odpalu se tak do ovzduší dostává celý koktejl znečišťujících látek," zmínil Jáchym Brzezina z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

V souvislosti s odpalováním pyrotechniky sledují odborníci především koncentrace suspendovaných částic PM10 a PM2,5 v ovzduší. „V Brně bylo zvýšení koncentrací těchto částic v důsledku odpalování pyrotechniky v rámci novoročních oslav velmi výrazné na řadě stanic a celkově nejvýraznější z posledních až deseti srovnávaných přelomů let," uvedl Brzezina na blogu brněnských meteorologů.

Hodnotu imisního limitu pro průměrnou čtyřiadvacetihodinovou koncentraci částic PM10 podle něj překročily 1. ledna čtyři místa v České republice. Mezi nimi i stanice Brno-Dětská nemocnice. V prvních šesti hodinách roku 2022 tam odborníci pozorovali nejvyšší průměrnou i maximální koncentraci částic PM10.

Nejvíce bývají koncentrace znečišťujících látek v důsledku odpalů pyrotechniky zvýšené podle Brzeziny mezi jednou a druhou hodinou ranní, popřípadě o hodinu dříve či později. „Toto záleží zejména na vzdálenosti stanice od epicenter odpalů a aktuální rychlosti a směru větru," zmínil Brzezina

Epicentry odpalů bývají prostranství, kde se shromažďuje největší počet lidí odpalujících pyrotechnické předměty. Tedy zejména náměstí, veřejné parky či sídliště. „V těchto lokalitách mohou být krátkodobě koncentrace částic extrémně vysoké, obzvláště, pokud se jedná o špatně provětrávané místo v husté zástavbě," nastínil Brzezina.

close Znečištění ovzduší na Silvestra 2021/2022. info Zdroj: Infografika: ČHMÚ/Jáchym Brzezina zoom_in Znečištění ovzduší na Silvestra 2021/2022.